Els superiors general i provincial de l'Orde Hospitalari realitzaran una visita canònica conjunta

La Visita Canònica és un instrument de caràcter jurídic i pastoral, que permet al superior exercir el dret i complir l'obligació d'accedir als centres, als llocs, a les persones, a les comunitats, etc. que es trobin sotmesos a la seva jurisdicció, per comprovar que es viu la comunió i es cuida el fi al que tendeixen totes les activitats pastorals que depenen d'ell.

Ambdues visites, previstes per inicis del 2017, són de caràcter exclusivament informatiu tot i que podria comportar una presa de decisions a partir de la informació recollida.

Es podrà seguir el dia a dia d'aquestes trobades a la pàgina web de l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu.

Vols compartir aquesta notícia?