Els projectes Hospital Líquid 4.0 i ACADOM reben finançament de la Unió Europea

PROJECTE HOSPITAL LÍQUID 4.0: Sistema digital expert d'assistència integral i personalitzada del pacient pediàtric.

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona lidera aquest projecte que té per objectiu avançar en el canvi organitzatiu i assistencial de l'hospital cap a una medicina més proactiva, col·laborativa i personalitzada, utilitzant com a palanca de canvi les TIC.

El projecte pretén incrementar l'evidència científica de l'eficiència i l'eficàcia de les tecnologies digitals com a eines clau en la prestació de serveis de salut.ç

Aquest projecte "Hospital Líquid 4.0 (HL4.0)" es divideix en 2 grans eixos de treball:

1.Identificar i agregar totes les dades de salut generades dins i fora de l'Hospital (tant les ja existents a la HCE: clíniques, genòmiques, imatges biomèdiques o d'altres sistemes de l'hospital, com les generades pel propi pacient a través de comunitats de salut en línia, mHealth, etc.) i explotar-les amb sistemes de Big data i anàlisi per donar suport a la decisió clínica i a la recerca.

2.Assegurar la multicanalitat en el model d'atenció i la prestació de serveis, fent la transició des d'un model reactiu basat en "rebre i gestionar trucades" sense informació de l'interlocutor, cap a un model de gestió proactiu i informat de la salut dels pacients i la població.

  • Entitats participants: Vodafone, ALAMO, i2CAT, HSJD, FSJD
  • Nº de referència: COMRDI15-1-0015
  • Ajut Concedit: 702.310,58 €
  • Data d'inici: 15 d'octubre de 2016

PROJECTE ACADOM: Assegurant la Continuïtat Assistencial Domiciliària

L’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona lidera aquest projecte en el que es pretén facilitar la continuació assistencial en l’àrea de les teràpies de rehabilitació mitjançant la telemedicina.

Per això es desenvoluparà un sistema que tindrà trets diferencials i altament innovadors en el camp de la rehabilitació domiciliària.

Es faran servir sistemes intel·ligents, que suggereixin itineraris de teràpia i s’adaptin automàticament a l’evolució del pacient, i sistemes de reconeixement de veu. Aquestes funcionalitats són especialment complicades en el cas d’infants amb dificultats cognitives i de la parla greus degudes a patologies com el Dany Cerebral Adquirit (DCA) o amb Trastorn Específic del Llenguatge (TEL).

  • Entitats participants: Itchycoo-Labs, Verbio, Omada Interactiva, i2CAT, HSJD, FSJD
  • Nº de referència: COMRDI15-1-0026
  • Ajut Concedit: 631.792,12 €
  • Data d'inici: 15 d'octubre de 2016

Aquests  dos projectes han estat cofinançats per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER (Una manera de fer Europa) amb el suport d'ACCIÓ - Generalitat de Catalunya.

L'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) és la resposta de Catalunya a l'exigència de la Comissió Europea que els estats i les regions de la Unió Europea elaborin estratègies de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent (research innovation strategies for smart specialisation, RIS3) que s'ajustin al seu potencial d'innovació.

Amb el repte de reforçar els vincles i la col·laboració entre el sistema d'R+D+I i el teixit productiu, la RIS3CAT estableix les prioritats de les polítiques públiques de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) i les actuacions que tindran el suport del Programa operatiu del FEDER Catalunya.

Vols compartir aquesta notícia?