El Centre Educatiu "Els Til·lers" participa en el projecte Europeu "Fact For Minors"

"Fact For Minors (Fostering Alternative Care for Troubled Minors)" es tracta d'un projecte europeu present a la convocatòria DAPHNE III, adreçat a menors d'edat amb problemes de salut mental i addiccions que es troben residint en comunitats terapèutiques i/o centres educatius, com a conseqüència d'una mesura penal.

L'objectiu final d'aquest projecte és elaborar unes guies a nivell europeu per al tractament i necessitats especials dels menors i joves que presenten trastorns mentals i/o addiccions que resideixen en centres així com la creació d'un llibre de recomanacions i bones pràctiques per als/les professionals que treballen amb aquestes persones.

El projecte té una durada de 18 mesos i va iniciar-se el passat 1 de desembre de 2016 amb una trobada internacional de tots els socis europeus celebrada a Roma.  La segona trobada es celebrarà a Barcelona dels dies 17 al 19 de maig. Durant la jornada es posarà en comú les necessitats detectades a nivell europeu en vers a la situació dels menors amb problemes de salut mental i addiccions en sistemes de protecció i de justícia juvenil i es determinaran les accions de capacitació a portar a terme amb els/les professionals que treballen en aquets àmbits.

Vols compartir aquesta notícia?