Barcelona acollirà el Congrés Europeu de Comitès Ètics d'Investigació

Al llarg de l'últim any han transcorregut importants esdeveniments en el món de la Bioètica. Destacant en particular la implementació en els Estats Membres de la Unió Europea del Nou Reglament Europeu 536/2014 sobre els assaigs clínics com medicaments d'ús humà.  L'AMM va presentar també la "Declaració de Taipei sobre les Consideracions Ètiques sobre les Bases de Dades de Salut i els Biobancs" i el Consell d'Europa va emetre la Recomanació CM/Rec (2016)6 del Comitè de Ministres als Estats Membre, sobre la Investigació amb Materials Biològics d'Origen Humà. Tots aquests fets han ocorregut en un entorn polític on la idea de la Unió Europea sembla trontollar i on els Comitès Ètics d'Investigació han estat marginats pels legisladors enlloc de dedicar-los l'atenció necessària a la seva important contribució en assegurar la protecció dels individus humans en els assaigs clínics.

El propòsit es analitzar les actuals circumstancies i debatre sobre la influencia que aquests documents puguin tenir en el futur dels Comitès d'Ètica i serveixi per obtenir un consens que consolidi el futur de l'ètica de la recerca en éssers humans. Es tracta d'obrir nous camins al pensament per a permetre una recerca cooperativa a Europa. Amb aquests objectius a la ment els demanem encaridament que participin en aquest congrés i comparteixin els seus pensaments, opinions i experiències durant les conferències, taules rodones i comunicacions.

Des de la Fundació Sant Joan de Déu ens plau convidar-los al Congrés Europeu de Comitès Ètics d'Investigació; trobaran tota la informació disponible a la seva pàgina web.

eurec-ancei-2017

Enllaços relacionats

Documents relacionats

Descarregar document relacionat (PNG 3,29 Mb)

Descarregar document relacionat (PNG 94,23 Kb)

Vols compartir aquesta notícia?