La Fundación Ramón Areces finança una projecte sobre la homeòstasi i les malalties del coure

La finalitat del projecte es contrastar el postulat segons el qual les malalties rares de causa genètica es relacionen amb les malalties comuns de causa multifactorial. Ja que ambdues comparteixen processos biològics i mecanismes fisiopatològics. Així doncs, el projecte es posa com a repte explorar els mecanismes cel·lulars i moleculars relacionats amb la disfunció del metabolisme del coure i el mitocondri, i determinar quins mecanismes fisiopatològics comparteixen les malalties de Menkes, Wilson i el Parkinson genètic.

L'equip, també, aposta per dotar el projecte d'un caràcter clínic translacional, per aquest motiu es vol desenvolupar una comunitat de pacients afectats per la malaltia de Menkes a la plataforma de recerca "RareCommons"; això ajudarà a potenciar futurs estudis en la malaltia i recerca clínica.

La Fundació Ramón Areces finança un projecte d'un investigador de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu

El Dr. Marçal Pastor Anglada, director de l’Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona (IBUB) i membre de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu, ha rebut una ajuda de la Fundació Ramón Areces per a realitzar un projecte sobre el control de la progressió tumoral. L'objectiu del projecte és identificar noves dianes terapèutiques per lluitar contra els mecanismes de la progressió tumoral. En aquest procés, és indispensable l’aportació de nucleòtids, que són les molècules bàsiques per sintetitzar els àcids nucleics.

Noticia relacionada: "La Fundació Ramón Areces finança noves recerques de la UB sobre malalties minoritàries, progressió tumoral i estrès cel·lular" - Universitat de Barcelona

Vols compartir aquesta notícia?