Un estudi del Parc Sanitari analitzarà l'esperança de vida de les persones amb trastorns mentals

L'objectiu principal del projecte és calcular les taxes estandarditzades de mortalitat a Catalunya en persones que pateixen algun dels principals trastorns mentals (esquizofrènia, trastorn bipolar, depressió major, trastorns d'ansietat) i entendre millor les causes de mortalitat prematura en aquest col·lectiu.

Per dur a terme aquest estudi s'analitzaran les dades sanitàries de Catalunya, utilitzant els registres d'alta hospitalària, atenció primària, prescripció farmacèutica i salut mental. Es treballarà amb cohorts de persones ateses durant el 2004-2014 per una patologia mental o una malaltia física (malalties cardiovasculars, metabòliques, respiratòries, càncer, dolor crònic), i també un grup control. El projecte contarà amb la participació d'un grup de recerca del IIS Aragó i de la Universitat de Cadis.

Projecte de recerca en salut. Mortalitat associada a trastorns mentals i impacte de la comorbilitat física: Anàlisis a partir de "big data" i d'una mostra representativa longitudinal de majores. PI16/00321.El projecte ha rebut una ajuda per part del Institut de Salut Carlos III, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER): Una manera de fer Europa.

logos_feder

Vols compartir aquesta notícia?