Tres projectes de recerca reben finançament de la Magic Line 2017

El passat 30 de març va tenir lloc l'acte de clausura de la quarta edició de la Magic Line - Barcelona 2017, durant  l'esdeveniment es varen presentar els projectes finançats amb els diners recaptats durant aquesta edició. La Comissió d'Assignació d'Ajuts ha seleccionat dos projectes de recerca de la Fundació Sant Joan de Déu.

Projectes seleccionats

1. Sistemes innovadors per millorar la qualitat de vida de persones amb dificultats cognitives - Parc Sanitari Sant Joan de Déu i Fundació Sant Joan de Déu per a la Recerca | 10.000 €

L'objectiu d'aquest projecte és, d'una manera participativa amb els grups afectats, determinar quines són les necessitats de la població de la tercera edat amb problemes cognitius inicials i desenvolupar col∙laborativament dispositius que puguin cobrir aquests dèficits. La finalitat principal és la millora de la qualitat de vida d'aquestes persones a través de la utilització de tecnologies innovadores.

2. Projecte pilot d'avaluació de l'eficàcia d'un programa d'entrenament en el processament d'emocions en persones amb esquizofrènia - Parc Sanitari Sant Joan de Déu i Fundació Sant Joan de Déu per a la Recerca | 13.900 €

El reconeixement facial de les emocions és una àrea rellevant per als pacients amb esquizofrènia, perquè afecta molts aspectes de la seva vida diària. Tot i que hi ha diversos programes de rehabilitació de l'entrenament de la cognició social amb bons resultats, una de les grans dificultats és l'absència d'instruments validats i amb valors normatius per provar-ne l'eficàcia. Els fons permetran implementar el projecte SCORES (Social Cognition on Rehabilitation in Schizophrenia), un programa integral d'intervenció en l'àrea de la cognició social que ha desenvolupat un test per avaluar-ne l'impacte.

3. Estudi de les immunodeficiències primàries amb risc d'infeccions per micobacteris i alters gèrmens intracel∙lulars - Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i Fundació Sant Joan de Déu per a la Recerca | 17.000 €

Alguns infants neixen amb un defecte genètic que ocasiona un mal funcionament del seu sistema immunitari. L'alteració, anomenada Immunodeficiència Primària, els fa més vulnerables a patir infeccions freqüents i reiterades que poden posar en perill la seva vida. A través d'aquest estudi, es vol aconseguir que no quedi cap infant al territori espanyol afectat d'una immunodeficiència primària tipus "Mendelian Susceptibility to Mycobacterial Disease", sense diagnòstic ni tractament. El projecte permetrà finançar la persona en pràctiques predoctorals durant el 2017.

Vols compartir aquesta notícia?