Publicacions dels grups de recerca: Gener, Febrer i Març de 2017

Àrea: Malalties fetals/Pediàtriques i medi ambient

Àrea: Neurociències pediàtriques

Àrea: Biologia molecular i cel·lular dels tumors del desenvolupament

Àrea: Malalties pediàtriques amb inici en etapes primerenques de la vida

Àrea: Malalties infeccioses en pediatria

Àrea: Salut Mental

Bases clíniques, cognitives i psicosocials dels trastorns mentales greus

Correlats cognitius i neuropsicològics dels símptomes psicòtics i afectius del traston mental greu

Trastorns mentals en la infància i la adolescència

Intervencions innovadores en fibromiàlgia

Àrea transversal: Epidemiologia i serveis Sanitàris

Tecnologies sanitàries i resultats en Atenció Primària i Salut Mental (PRISMA)

Investigació clínica i epidemiològica en malalties d'alta prevalença

Investigació quirúrgica

Seguretat del pacient

Epidemiologia de l'envelliment

Impacte i prevenció dels trastorns mentals

Altres grups d'investigació de l'Hospital Materno Infantil Sant Joan de Déu

Grups d'investigació del Campus Docent Sant Joan de Déu

Vols compartir aquesta notícia?