Una beca IRSJD per a l'estudi de les malalties metabòliques d'origen fetal

Es coneix que els nadons amb baix pes per l'edat gestacional que aconsegueixen arribar al pes normal amb rapidesa presenten un major risc de desenvolupar problemes endocrino-metabòlics permanents. Les respostes adaptatives del fetus enfront a un ambient intrauterí desfavorable poden estar ocasionades per canvis epigenètics, com la modificació de l'expressió dels microRNAs (miRNAs) que determina una programació metabòlica permanent. Estudis anteriors han identificat miRNAs placentaris relacionats amb el creixement fetal que presenten una expressió diferencial en nadons de baix pes, comparat amb nens amb pes adequat o més gran. En models experimentals s'ha vist que aquests miRNAs regulen l'adipogenesi (creixement de cèl·lules adiposes) al final de la vida fetal i durant el període neonatal; així doncs la seva disfunció podria ser un dels mecanismes responsables de les alteracions de la adipogènesi en aquests períodes intrauterins desfavorables.

El grup de recerca de la Dra. Ibáñez vol determinar el patró circulant del miRNAs, analitzant la seqüenciació, en nadons de pes adequat i recent nascuts amb baix pes i correlacionar-los amb variables endocrino-metabòliques, per identificar biomarcadors de risc per al desenvolupament del síndrome metabòlic. La detecció del perfil de miRNAs fetals en sèrum matern al final de la gestació permetrà identificar nous marcadors pronòstics de fetus amb baix pes. S'espera que tan el perfil del miRNA com el perfil metabolòmic matern permetin correlacionar canvis metabòlics amb els processos epigenètics i identificar les vies biològiques implicades.

L'equip liderat per la Dra. Lourdes Ibáñez estudia des de l'any 2000 els mecanismes bioquímics i biològics i els determinants genètics subjacents en les alteracions endocrino-metabòliques i co-morbilitat associada als nadons de baix pes.

Vols compartir aquesta notícia?