La Dra. Belén Ramos, investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, rep una ajuda Miguel Servet tipus I

El principal objectiu de l'estudi serà identificar les vies moleculars alterades en el cervell que s'associen amb símptomes negatius (com la falta d'interès per a les relacions socials, dificultat en realitzar i mantenir activitats quotidianes, indiferència afectiva, etc.) en persones amb esquizofrènia crònica. A més, s'avaluarà l'associació de les mesures moleculars i determinats factors de transcripció amb el funcionament neuropsicològic. L'estudi es realitzarà comparant l'associació entre les molècules detectades en les cèl·lules sanguínies amb els símptomes que presenten les persones amb psicosis d'evolució breu i les persones amb esquizofrènia crònica. El objectiu és trobar biomarcadors en sang que puguin anticipar la evolució de los símptomes en els primers anys de la malaltia.

L'estudi es basa en la hipòtesis que determinades proteïnes ubicades en el còrtex prefrontal i relacionades amb vies del neurodesenvolupament, la inflamació i la resposta immune estan alterades en pacients amb esquizofrènia crònica, en comparació amb individus sans. A partir del projecte es volen trobar diferencies significatives entre elles i detectar la associació d'aquestes vies amb el funcionament cognitiu del còrtex prefrontal. D'altra banda es volen trobar diferencies significatives amb els nivells d'aquestes proteïnes i un tipus de factors de transcripció en sang entre persones amb esquizofrènia crònica, persones amb psicosis breu i individus sans.

L'ajuda ha estat concedida per el Instituto de Salud Carlos III, cofinançada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER.

logo_2016

Vols compartir aquesta notícia?