Publicacions dels grups de recerca: Abril, Maig i Juny

Àrea Epidemiologia

Epidemiologia de l'envelliment: factors associats a un envelliment saludable

Impacte i prevenció dels trastorns mentals

Tecnologies sanitàries i resultats en Atenció Primària i Salut Mental (PRISMA)

Àrea: Salut Mental

Bases clíniques, cognitives i psicosocials dels trastorns mentals severs

Intervencions en salut mental

Correlats cognitius i neuropsicològics dels símptomes psicòtics i afectius del trastorn mental greu

Investigacions en Salut Mental Infanto-Juvenil

Intervencions innovadores en fibromialgia

Àrea: Medicina general

Investigació clínica i epidemiològica en malalties d'alta prevalença

Recerca quirúrgica

Seguretat del pacient

Àrea: Neurociències pediàtriques

Fenilcetonuria i altres defectes genètics del metabolisme

Metabolisme energètic mitocondrial

Investigació aplicada en malalties neuromusculars

Malalties neurometabòliques d'expressió en el Sistema Nerviós Central

Trastorns del moviment d'origen genètic i neurometabòlic

Neurogenètica i medicina molecular

Àrea: Biologia molecular i cel·lular dels tumors del desenvolupament

Farmacologia preclínica i alliberament de fàrmacs en tumors

Leucèmia i hemopaties no malignes

Neuroblastoma i medicina personalitzada

Sarcomes i Histiocitosis

Genómica traslacional

Àrea: Malalties pediàtriques amb inici en etapes primerenques de la vida

Endocrinologia

Origen perinatal de la diabetis de l'adult: models animals

Fisiopatologia neonatal

Àrea: Malalties infeccioses i inmunes en pediatría

Malalties prevenibles amb vacunes

Infeccions de transmissió vertical i infeccions en pacients vulnerables

Tuberculosis

Resposta inflamatòria sistèmica en pediatria

Àrea: Malalties fetals/pediàtiques i medi ambient

Investigació en cures intensives pediàtriques

Influència de l'entorn en el benestar del nen i l'adolescent

Entorn fetal i complicacions obstètriques

Vols compartir aquesta notícia?