Ús de la realitat virtual en el tractament del TDAH mitjançant el mindfulness

El projecte liderat pel Dr. José Ángel Alda i la investigadora predoctoral Anna Huguet compararà l'eficàcia d'un programa de mindfulness amb realitat virtual i un programa de mindfulness estàndard en nens recentment diagnosticats de Trastorn de Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH) i sense tractament previ. Amb l'objectiu principal de conèixer quins són els efectes sobre els símptomes nuclears, les funcions executives i l'eix Hipotalàmic-Hipofisiari-Adrenal (HPA) que es generen en els dos tipus de tractaments.

El TDAH és un trastorn d'alta prevalença en nens, que pot provocar greus conseqüències si no es tracta correctament i pot arribar a limitar les possibilitats futures del nen. Actualment els tractaments més utilitzats són els estimulants, però un 30% dels pacients no hi responen o bé l'abandonen pel seus efectes secundaris. Ens els darrers anys s'està incrementant l'interès en conèixer l'efectivitat d'altres modalitats d'intervenció, com ara el mindfulness.

El mindfulness pertany a les teràpies de 3a generació del model cognitiu-conductual. Es descriu com l'acte d'estar present de manera intencionada al que passa aquí i ara, amb una actitud oberta, curiosa i compassiva. Recents estudis evidencien la eficàcia del mindfulness amb el TDAH, ja que milloren alguns símptomes de la malaltia. No obstant hi ha pocs estudis amb alta validesa metodològica que hagin avaluat el seu impacte en nens. D'altra banda l'ús de la realitat virtual pot ser una eina que ajudi als infants amb TDAH a millorar l'aprenentatge de les tècniques de mindfulness.

Aquest projecte pot suposar una alternativa terapèutica per els infants amb TDAH de nou diagnòstics, per aquells infants que pateixin efectes secundaris del tractament farmacològic o no experimentin cap resposta, però també per aquelles famílies on els pares rebutgin l'ús dels psicofàrmacs.

L'estudi s'inclou dintre de la línia de treball sobre TDAH, liderada pel Dr. José Angel Alda,  del grup de "Recerca en Salut Mental Infanto-Juvenil" del Institut de Recerca Sant Joan de Déu.

Vols compartir aquesta notícia?