“La nanoscòpia al servei del diagnòstic i la recerca”

Quin valor afegit aporta la unitat de microscòpia confocal a la investigació?

La nostra Unitat de Microscòpia disposa d’una tecnologia avançada, la nanoscòpia, que permet observar mostres a una resolució d’entre 40 i 50  nm, sent l’Hospital Sant Joan de Déu el primer hospital en l’àmbit estatal que disposa d’aquesta tecnologia. Per altra banda, la tècnica STED 3D, present al microscopi, permet obtenir una informació tridimensional de les mostres gairebé perfecta amb aquesta resolució. Aquesta tecnologia d’última generació va fer guanyar el Premi Nobel de Química l’any 2014 a Stephan W. Hell i col·laboradors, i ha fet possible la nanobiologia. A més a més, l’equipament que tenim permet treballar amb cultius cel·lulars i teixits in vivo, i realitzar estudis funcionals, quantificacions de la fluorescència i un ampli ventall d’aplicacions diferents.

Com poden ajudar aquestes característiques a la millora del diagnòstic?

Com hem comentat, la possibilitat de quantificar i donar un valor numèric a la fluorescència incrementa l’objectivitat en el diagnòstic, ja que permet aplicar tècniques de diagnòstic molt més específiques i resolutives. Actualment a l’estat espanyol no trobem cap hospital que incorpori les tècniques de microscòpia confocal com a part de la rutina per complementar un diagnòstic. Normalment fan ús de microscopis òptics, de fluorescència o, de forma puntual de la microscòpia electrònica. En el nostre cas, podem incorporar múltiples fluorocroms, el que ens donarà més informació sobre la mostra del pacient; i l’alta resolució ens permet veure amb més detall l’interior de les cèl·lules i el seu funcionament.

Que fa diferent aquesta unitat de les unitats de microscòpia confocal de Catalunya?

Per una banda l’equipament tan singular que tenim, el qual disposa de làser blanc, autofocus amb làser infrarroig, superresolució, nanoscòpia i un incubador implementat al microscopi que ens permet treballar amb mostra viva. Per l’altra, la ubicació dins de l’hospital i la interacció entre diferents serveis, com són el Servei d’Anatomia Patològica, Genètica, Laboratori de Metabolopaties i Biobanc, el fa únic. Això ens permet treballar dins d’un equip multidisciplinar, recolzar-nos en l’experiència i l’expertesa dels diferents professionals, fent-nos singulars dins del món.

Quins serveis oferiu quan un usuari extern es posa en contacte amb vosaltres i vol fer ús del microscopi?

Quan un usuari extern contacta amb la Unitat fem una primera reunió; durant la qual ens explica que vol fer, quines tècniques vol utilitzar, quina és la seva hipòtesi de treball, quines preguntes vol resoldre, etc. En aquesta reunió els hi proposem quines són les tècniques que millor s’ajustarien al seu estudi o tècniques complementàries que els hi poden aportar més informació; i conjuntament elaborem un disseny experimental. Durant aquesta fase, també, els oferim assessorament en la preparació de mostres, juntament amb el servei d’Anatomia Patològica i/o Biobanc.

Durant el procés d’obtenció de les imatges del microscopi, els oferim suport en el seu processament, en la  quantificació i interpretació d’imatges tridimensionals, etc; ja que per molts d’ells és el primer cop que tenen contacte amb aquesta tecnologia i necessiten d’un assessorament al llarg de tot l’estudi.

Tant als usuaris externs com interns, els oferim el suport d’un professional qualificat en l’ús i el maneig del microscopi; i en el cas del personal intern si n’ha de fer un ús extensiu li proporcionem un curs de formació que s’adapti a les seves necessitats.

Quin tipus de mostres poden visualitzar-se al microscopi confocal?

Més enllà de les mostres biològiques fixades, l’incubador implementat al microscopi confocal permet treballar amb mostres in vivo com els cultius cel·lulars i realitzar estudis de genòmica funcional. En l’estudi de malalties minoritàries, aquesta tecnologia ens permetrà conèixer el comportament de cèl·lules que presenten mutacions en els gens i veure com responen a diferents tractaments.

També podem treballar amb mostres no biològiques com sensors, materials, nanopartícules, nanorobots, etc; oferint suport i assessorament, ja que tenim personal format en l’estudi d’aquest tipus de mostres.

* En la imatge d'esquerra a dreta: Dr. Jesús Márquez - Biobanc de l'Hospital Infantil Sant Joan de Déu per a la investigació (BHISJDI), Dra. Mònica Roldan -  Unitat de Microscòpia Confocal, Dra. Cristina Jou - Servei d'Anatomia Patològica de l'Hospital Sant Joan de Déu i Sra. Anna Codina - BHISJD

Vols compartir aquesta notícia?