La Societat Espanyola de Reumatologia Pediàtrica premia els investigadors Estibaliz Iglesias i Joan Calzada

La beca de la Dra. Estibaliz Iglesias ajudarà a finançar un estudi realitzat amb pacients pediàtrics que pateixen el dèficit d'adenosin deaminasa 2 (ADA2) degut a mutacions en el gen CERC1 que codifica l'enzim ADA2. El dèficit d'ADA2 és una malaltia recentment identificada i que es caracteritza per la inflamació anormal de diferents teixits del cos, especialment els vasos sanguinis.

Per la seva banda, la beca de l'investigador Joan Calzada l'ajudarà a dur a terme un estudi multicèntric que permeti avaluar la haploinsuficiència de la proteïna A20 en pacients amb Behçet. La síndrome de Behçet és una malaltia multisistèmica crònica que es caracteritza per ser recurrent i evolucionar amb brots que afecten qualsevol vas sanguini.

Ambdós estudis s'emmarquen dins del grup de recerca del IRSJD "Resposta inflamatòria sistèmica en pediatria" liderat pel Dr. Jordi Anton i que col·labora activament amb el servei d'immunologia de l'Hospital Clínic; amb l'objectiu de formar una unitat dedicada al diagnòstic, seguiment i tractament dels pacients amb malalties autoinflamatòries, fent-la única a l'estat.

Vols compartir aquesta notícia?