S’inicia el primer estudi descriptiu en persones amb trastorn mental greu i modificació de la capacitat

Els trastorns mentals són un problema de primera magnitud, com a conseqüència de la seva elevada prevalença i el seu impacte en l’entorn immediat de la persona que el pateix. Segons un estudi, participat pel Dr. Josep Maria Haro, el 19.5% de la població espanyola adulta presentarà algun tipus de problema de salut mental en el transcurs de la seva vida.

Sota l’etiqueta de problema de salut mental trobem un ampli ventall de trastorns, essent els trastorns mentals greus els més limitants. Tot i així, hi ha una enorme heterogeneïtat dins d’aquests pacients. I cadascun d’ells presenta unes necessitats diferents i canviants al llarg de la seva vida.

Alguns casos de pacients amb TMG s’utilitza el procediment d’incapacitació legal total o parcial, o altres modalitats, per a poder garantir els seus drets i benestar, mitjançant un procés judicial on es presenten una sèrie d’informes mèdics i pericials que expressen quina és la situació de la persona. Recentment aquest terme ha estat revisat i en els últims protocols s’està utilitzat el terme de “modificació de la capacitat”.

Actualment a Espanya no es disposa de dades totals de persones incapacitades ni tampoc de quines són les seves patologies. Davant d’aquesta situació investigadors/es de l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu plantegen un primer estudi descriptiu de la situació, per tal de conèixer quines son les variables que tenen més pes alhora de modificar la capacitat a una persona.

A Catalunya, el 2004, es realitzà el primer protocol per iniciar un cribratge abans d’iniciar un procés de modificació de la capacitat, elaborat per un grup d’experts de Sant Joan de Déu-Serveis de Salut Mental. Aquest ha estat el document base pels actuals documents institucionals realitzats per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb altres entitats. Tot i això, dits documents s’han revisat en base al “consens d’experts”, donat que existeixen mínimes dades objectives que ens ajudin a prendre decisions sobre el tema. Així doncs, aquest estudi vol descriure de manera exhaustiva el perfil clínic, social i neuropsicològic de les persones amb TMG que han estat sotmeses al procés de modificació de la capacitat i obtenir una descripció bàsica del seu àmbit social. De tal manera que puguem establir una correlació entre la gravetat del trastorn i la tipologia de la incapacitat legal. A més d’identificar si les diferencies de gènere afecten al tipus de modificació de la capacitat, el diagnòstic, la gravetat, etc.

Finalment, un dels darrers objectius el projecte és elaborar un model predictiu permetent que el procés modificació de la capacitat sigui el més objectiu possible. La Dra. Elena Huerta-Ramos afirma que aquesta investigació podria ser un bon punt de partida per abordar el tema de modificació de la capacitat en persones amb TMG des del punt de vista sanitari, social i legal.

El projecte inclourà una mostra de 60 pacients adults dels centres vinculats al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, tan homes com dones, amb diagnòstic de TMG i amb modificació de la capacitat; i una mostra control de 15 pacients adults.

Per dur a terme aquest projecte es contractarà a la Sra Silvia Marcó, neuropsicòloga clínica, que farà la seva tesis doctoral amb aquestes dades. L’equip investigador està format per psicòlogues i neuropsicólogues, psiquiatres i treballadors socials dels diferents serveis del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Equip Elena Huerta 2018

Les investigadores i investigador que apareixen en aquesta fotogràfia son: Gemma Escuder, Paco Martínez, Nuria del Cacho, Elena Huerta, Ana Escanilla, Arantxa Martínez, Mar García, Silvia Marcó, Elena Rubio (de dreta esquerra)

El projecte titulat “Incapacitación legal en personas con trastorno mental grave: descripción del perfil clínico, neuropsicológico y elaboración de un modelo predictivo.” amb número d’expedient PI17/00113, està finançat per Instituto de Salud Carlos III - Cofinanciació Fondo Europeo de desarrollo regional, FEDER. Una manera de hacer Europa, dins de la convocatòria Proyectos de Investigación.

Vols compartir aquesta notícia?