"De l'assistència clínica al model animal pediàtric per a la recerca en cardiopatia congènita"

L'objectiu d'aquest projecte és estudiar l'impacte de la cirurgia cardíaca amb circulació extracorporea en el neurodesenvolupament dels nens afectats amb una cardiopatia congènita i conèixer quina és la seva repercussió en les famílies dels pacients. Per assolir-ho el projecte és desenvoluparà en dues fases, una fase clínica i una fase experimental amb el desenvolupament d'un model animal pediàtric.

En les darreres dècades la mortalitat perioperatoria de les cirurgies cardíaques amb circulació extracorpòria dels nounats i lactants afectats amb una cardiopatia congènita ha disminuït significativament, malgrat això encara molts d'aquests pacients presenten afectacions en el seu neurodesenvolupament després de la intervenció. El projecte abordarà un problema de salut rellevant que repercuteix directament en la qualitat de vida dels pacients pediàtrics i en l'impacte a les famílies.

Es tracta d'un projecte multidisciplinar en el que hi participen professionals de diverses especialitats (neonatología, cures intensives, cardiología, anestesia, perfusió) juntament amb psicòlegs i responsables de les associacions de pacients per tal de millorar la qualitat de vida dels pacients amb cardioatía congénita

Durant el desenvolupament de la fase clínica els investigadors realitzaran una valoració de la qualitat de vida i el funcionament familiar dels pacients que s'han sotmès a una cirurgia cardíaca amb circulació extracorpòria després de la intervenció; centrant-se en analitzar els factors de risc associats al pitjor pronòstic neurocognitiu i intentant elaborar estratègies dirigides a la prevenció i el tractament precoç de les lesions neuronals associades a la intervenció.

En la segona fase del projecte, la fase experimental, l'equip del Dr. Sánchez de Toledo desenvoluparà un model animal pediàtric que permeti estudiar possibles teràpies neuroprotectors, que més endavant puguin ser aplicades a la pràctica clínica.

El projecte titulat "Utilidad de la neuromonitorización integrada como predictor del neurodesarrollo en pacientes sometidos a cirugía cardíaca en edad pediátrica: de la clínica al modelo animal pediátrico." amb número d'expedient PI17/02198, està finançat per Instituto de Salud Carlos III - Cofinanciació Fondo Europeo de desarrollo regional, FEDER. Una manera de hacer Europa, dins de la convocatòria Proyectos de Investigación.

FEDER

Vols compartir aquesta notícia?