L'estudi de la microbiota pot ajudar a millorar el diagnòstic de la malaltia inflamatòria intestinal en nens

En els últims quinze anys ha augmentat el diagnòstic de malaltia inflamatòria intestinal (MII) de nens i adolescent, arribant als 3-4 nous casos/anuals per cada 100.000 habitants. Entre les possibles explicacions d'aquest augment en la població infantil, trobem el canvi en els hàbits de vida associats als països industrialitzats, la dieta, els agents infecciosos, els estímuls ambientals, etc.

L'intestí humà és un dels òrgans on trobem una concentració més elevada de microbiota - conjunt de microorganismes que resideixen en una zona concreta - i on s'ha detectat fins a 500.000 gens diferents. En condicions fisiològiques normals, la microbiota intestinal es troba en constant interacció amb les cèl·lules humanes, aquesta relació permet mantenir en equilibri el sistema immunitari, tan en els períodes de salut com malaltia. Diferents estudis han demostrat que la microbiota juga un paper molt important en el desenvolupament i transcurs de les MII, essent diferent en les persones sanes i els afectats amb MII.

Aquest projecte vol analitzar metagenómicament quina és la diversitat de la microbiota en pacients amb MII i conèixer quins gens s'expressen diferencialment, així com descriure tots els plàsmids incorporats en el genoma microbià. Amb la finalitat de definir mètodes estadístics i bioestadístics que puguin ser una tècnica novedosa, ràpida i no invasiva per a diagnosticar les malalties inflamatòries intestinals pediàtriques; complementant les tècniques actuals. I finalment poder ser integrada dins de la pràctica clínica de seguiment de la malaltia.

El projecte titulat "Mejora diagnóstica de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) en población pediàtrica mediante caracterización metagenómica de su microbiota" amb número d'expedient PI17/01540, està finançat per el Instituto de Salud Carlos III - Cofinanciació Fondo Europeo de desarrollo regional, FEDER. Una manera de hacer Europa, dins de la convocatòria Proyectos de Investigación.

feder

Vols compartir aquesta notícia?