Trajectòries de salut mental, salut física i funcionament: Tercera avaluació d'una cohort poblacional espanyola de població adulta

Per això, és necessària l'obtenció d'evidències amb estudis que incloguin llargs períodes de seguiment i diverses generacions. En el nostre país no hi ha fins ara estudis amb aquestes característiques. L'estudi COURAGE in Europe (EC-FP7-223071 i ISCIII PS09/00295) fou un estudi europeu transversal multipaís /en el que participaren Espanya, Polònia i Finlàndia) on s'avaluà una mostra representativa de població espanyola (4753 persones), amb una sobre-representació de persones majors de 50 anys. Tres anys després es realitzà una segona avaluació de seguiment (ISCIII: PI12/01490 i PI13/00059) amb una taxa de seguiment superior al 69.5%. El present projecte pretén una tercera avaluació per a conèixer les trajectòries de salut i discapacitat en la població espanyola envellida i incloure nous participants amb la finalitat de realitzar comparacions generacionals. Dins d'aquest projecte coordinat, el nostre grup analitzarà la incidència i prevalença de deteriorament cognitiu i desenvoluparà una puntuació de risc (risk score) del mateix.

El finançament obtingut es destinarà a la contractació d'un servei de recollida de dades del projecte encarregat de tornar a entrevistar la mostra representativa de la població espanyola avaluada inicialment el 2011-2012 i posteriorment el 2014-2015 en l'estudi COURAGE-Edad con Salud per a fer un seguiment de la salut d'aquesta cohort i conèixer les trajectòries de salut de la població espanyola que envelleix. A més, s'avaluarà una nova cohort de 1348 persones majors de 18 anys residents a la ciutat de Barcelona per recollir informació sobre dades sociodemogràfiques, mesures de salut, qualitat de vida i discapacitat.

Durant el període indicat, estarà oberta la bústia recerca@fsjd.org per contactar i donar a conèixer possibles proveïdors que puguin oferir aquests serveis total o parcialment.

Aquest projecte ha estat cofinançat per el Institut de Salut Carlos III a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER (Una manera de hacer Europa)

  • Nº de referencia: PI16/01073
  • Importe Concedido: 168.190,00 €
  • El període de contacte està obert fins el 30 d'octubre de 2017.

Enllaços relacionats

Documents relacionats

Descarregar document relacionat (PNG 39,51 Kb)

Vols compartir aquesta notícia?