"La participació dels pacients serà clau en el desenvolupament dels fàrmacs dins de la Unió Europea"

El nom del projecte PARADIGM prové de les seves sigles en anglès Patients Active in Research and Dialogues for an Improved Generation of Medicines (Pacients actius en recerca i en els diàlegs per a una millora de la generació de medicaments). La iniciativa té com a principal objectiu aconseguir la participació significativa dels pacients en el desenvolupament dels fàrmacs. La seva participació en la recerca biomèdica serà clau per aconseguir millors resultats.

Durant els 30 mesos de durada del projecte, els participants intervindran en les tres etapes claus de la presa de decisions durant el desenvolupament dels fàrmacs: l'establiment de prioritats de recerca, el disseny dels assaigs clínics i els primers contactes amb els reguladors i les Agències d'Avaluació de Tecnologies Sanitàries  (organismes encarregats d'avaluar l'accés a noves oportunitats terapèutiques un cop els tractaments han estat aprovats).

Basant-se en els darrers avenços en l'àmbit internacional, PARADIGM vol integrar les necessitats, perspectives i expectatives de tots els actors involucrats en el procés de desenvolupament del fàrmac i establir un conjunt de mètriques per mesurar l'impacte de la participació  dels pacients.

La Fundació Sant Joan de Déu portarà a terme un rol clau basat en la representació dels pacients pediàtrics. L'experiència de la participació de pacients pediàtrics  al llarg del cicle de vida d'un fàrmac és limitada en el temps i fragmentada. El projecte vol posar en rellevància que els pacients menors poden tenir veu i un rol  al llarg d'aquest procés.

L'experiència de la Fundació Sant Joan de Déu amb el grup KIDS Barcelona

La Fundació Sant Joan de Déu va crear l'any 2015 el grup KIDS Barcelona que actua com a consell científic de l'Hospital Sant Joan de Déu en els diferents projectes de recerca on participem, entre ells els assajos clínics vinculats a l'estudi de nous tractaments.

A Europa hi ha 9 grups similars coordinats des de la nostra organització a través de eYPAGnet (European Young Persons' Advisory Groups Network) que conta amb el reconeixement de l'Agència Europea del Medicament (EMA).

PARADIGM representarà un pas endavant en la recerca biomèdica

El coordinador del projecte PARADIGM, el Sr. Mathieu Boudes, comenta que "El Primer Fòrum Obert sobre la Participació dels Pacients és un pas endavant per a poder aconseguir sinergies i l'alineació entre els diferents socis del projecte i la comunitat de pacients. Per aquest motiu durant els pròxims mesos PARADIGM convidarà a investigadors, pacients, reguladors, organismes HTA, etc. a unir-se al projecte i comprometre's a aportar diferents perspectives."

Per als seus socis, el PARADIGM representarà un canvi de paradigma en el procés de desenvolupament dels fàrmacs. A més, va lligat a la importància que està prenent l'educació del pacient i el seu empoderament dins dels sistemes sanitaris.

Gràcies a PARADIGM el compromís dels pacients esdevindrà una realitat i una pràctica estàndard, que tindrà un efecte innovador en la recerca biomèdica. I com a conseqüència aquesta s'anirà centrant en les necessitats de les persones.

PARADIGM

Sobre PARADIGM

PARADIGM és una associació públic-privada finançada per la Innovative Medicines Initiative i EFPIA que s'ha iniciat el 1 de març de 2018 i finalitzarà l'agost del 2020.

Els 30 socis que formen el PARADIGM són: European Patients' Forum, EURORDIS-Rare Diseases Europe, European AIDS Treatment Group, Alzheimer Europe, AIFA, HTAi, Centre for the Advancement of Sustainable Medical Innovation from the University of Oxford, Instituto Aragones de Ciencias de la Salud, the Athena Institute from the University of Amsterdam, the European Forum for Good Clinical Practices, Fundació Sant Joan de Déu, Synapse, the Synergist, Bayer, MSD, Merck, UCB, AMGEN, Grünenthal, GlaxoSmithKline, Janssen, Eli Lilly and Company, Lundbeck, Novo Nordisk, Pfizer, Roche, Servier, Sanofi, Novartis, Covance, Alexion, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, The Association of the British Pharmaceutical Industry and Verband Forschender Arzneimittelhersteller.

Vols compartir aquesta notícia?