"Descobrir la cèl·lula embrionària d'origen en els tumors pediàtrics és clau per avançar"

Els DIPG són tumors, afortunadament, molt poc freqüents (es calcula que n'hi ha uns 40 cada any a Espanya), però incurables (la supervivència mitjana son 9 mesos) i és la causa de mort per tumor cerebral més freqüent en l'edat pediàtrica. Els DIPG s'originen al tronc cerebral dels nens entre els 6 i 10 anys d'edat.

En el present estudi s'analitzen més de 3.000 cèl·lules de sis pacients amb DIPG que tenen la mutació a la histona H3 (H3K27M) que defineix aquests tumors. La mutació H3K27M altera l'activitat dels complexes Polycomb i com a conseqüència es distorsiona la repressió epigenètica necessària per la correcta diferenciació de la cèl·lula.

Els investigadors han analitzat individualment cada cèl·lula del tumor amb l'objectiu d'estudiar-ne les característiques genètiques i la jerarquia cel·lular que s'estableix entre elles. D'aquesta manera han pogut descriure el context cel·lular del DIPG, format principalment per cèl·lules que recorden els precursors normals d'oligodendròcits (OPC-like) bloquejats en un estadi d'indiferenciació embrionari. Aquestes cèl·lules presenten una major capacitat de proliferació i potencial de propagació tumoral, comparades amb les cèl·lules més diferenciades suggerint que podrien ser les cèl·lules mare del tumor.

Per al Dr. Jaume Mora aquests resultats obren noves portes per a futures teràpies. "A poc a poc, anem descobrint que el càncer del desenvolupament està determinat per l'aparició d'aberracions genètiques en l'origen de les cèl·lules mare fetals, provocant un bloqueig en el seu procés de maduració. "

Aquest estudi demostra que el DIPG compleix amb aquesta premissa; ja que el seu origen es troba en cèl·lules precursores embrionàries, les OPC-like, bloquejades per l'adquisició accidental de la mutació H3K27M i que es manifesta entre els 6-10 anys pel creixement accelerat del tronc cerebral durant aquest període de la vida.  A més, les OPC-like depenen de l'estímul troncal de la via de PDGFRA, podent ser una diana terapèutica clara.

En l'estudi es demostra que les cèl·lules del DIPG amb H3K27M sobreexpressen BMI1, un marcador de l'activitat del complex PRC1, i són especialment sensibles a la seva inhibició.

La recerca que actualment estem portant a terme als laboratoris, gràcies a aquest descobriment, estudia trobar inhibidors claus en les vies de senyalització de les cèl·lules OPC-like; ens indica el Dr. Jaume Mora.

Nota dels investigadors.

El treball ha estat liderat pel grup del DFCI/Broad Institute de Boston, a partir de les cèl·lules de DIPG obtingudes al laboratori de l'HSJD gràcies a les mostres de biòpsia i autòpsia dels nostres pacients. Agraïment especial mereix el Fondo Alicia Pueyo sense el qual el grup d'estudi del DIPG en el laboratori de l'HSJD no hauria existit. El treball es va presentar per primera vegada al IV Meeting Internacional Alicia Pueyo per l'estudi del DIPG celebrat al nostre centre el 12 i 13 de Març de 2018.

Article de referència: Filbin MG, Tirosh I, Hovestadt V, Shaw ML, Escalante LE, Mathewson ND, Neftel C, Frank N, Pelton K, Hebert CM, Haberler C, Yizhak K, Gojo J, Egervari K, Mount C, van Galen P, Bonal DM, Nguyen QD, Beck A, Sinai C, Czech T, Dorfer C, Goumnerova L, Lavarino C, Carcaboso AM, Mora J, Mylvaganam R, Luo CC, Peyrl A, Popović M, Azizi A, Batchelor TT, Frosch MP, Martinez-Lage M, Kieran MW, Bandopadhayay P, Beroukhim R, Fritsch G, Getz G, Rozenblatt-Rosen O, Wucherpfennig KW, Louis DN, Monje M, Slavc I, Ligon KL, Golub TR, Regev A, Bernstein BE, Suvà ML. Developmental and oncogenic programs in H3K27M gliomas dissected by single-cell RNA-seq. Science. 2018 Apr 20;360(6386):331-335.

Vols compartir aquesta notícia?