La recerca sobre la no-iniciació farmacològica rep el premi al millor article en economia de la salut

L'article premiat és fruit del projecte "No Iniciadors", liderat per la Dra. Maria Rubio-Valera, on es va fer palès que dos de cada 10 medicaments receptats a Catalunya pels metges de família no van a recollir-se a les farmàcies.

Ser jove, Americà, tenir una malaltia mental o que cursa amb dolor, ser tractat en un centre docent o per un metge que no sigui el titular augmenta el risc de no iniciar els tractaments.

Aquest estudi va mostrar que els pacients que decideixen no retirar un nou medicament solen prendre aquesta decisió fent un balanç risc-benefici del medicament o per una preferència per un abordatge no farmacològic. En ocasions, l'avaluació del nou tractament es fa en base a informació equivocada o parcial i el pacient no explora els seus dubtes en la consulta. Per aquest motiu és important establir i enfortir la relació de confiança entre el metge i els pacients i garantir que el pacient pren una decisió ben informada.

D'altra banda l'article, que forma part de la tesi doctoral del Dr. Ignacio Aznar, va posar de manifest que la no iniciació del tractament farmacològic incrementava la despesa del sistema públic a curt termini i disminuïa la productivitat. Per aquest motiu els investigadors estan dissenyant intervencions dins de l'atenció primària per a millorar l'adherència als tractaments.

El premi de Asociación de Economía de la Salud és un reconeixement al treball d'aquells investigadors de nacionalitat espanyola que han publicat articles en revistes de prestigi i han contribuït en l'avanç de la recerca en l'Economia de la Salut. A més de ser un estímul per a tots els investigadors d'aquest camp.

El projecte "No iniciadors" s'inclou en l'activitat del grup Tecnologies sanitàries i resultats en Atenció Primària i Salut Mental (PRISMA) del Parc Sanitaria Sant Joan de Déu inclòs al CIBERESP dirigit pel Dr. Antoni Serrano. Els autors Ignacio Aznar-Lou, Ana Fernández, Montserrat Gil-Girbau, Ramón Sabés-Figuera, Marta Fajó-Pascual, María Teresa Peñarrubia-María, Antoni Serrano-Blanco, Patricia Moreno-Peral, Albert Sánchez-Niubó, Marian March-Pujol i Maria Rubio-Valera pertanyen a l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu, el CIBERESP, la redIAPP, la Universidad de Zaragoza i la Universitat de Barcelona.

Vols compartir aquesta notícia?