Una proteïna secretada pel teixit adipós presenta efecte beneficiós sobre l'obesitat i la diabetis

Segons el treball, publicat a la revista Cell Metabolism, la proteïna CXCL14 és sintetitzada pel teixit adipós marró i té la capacitat d'activar cèl·lules amb activitat antiinflamatòria (macròfags M2), que tenen un efecte beneficiós en l'organisme. Amb aquests resultats els investigadors obren el camí per entendre la relació entre el greix marró actiu i la bona salut metabòlica.

La recerca, duta a terme amb animals de laboratori, també constata que la manca de la citocina CXCL14 perjudica l'activitat del teixit adipós marró i altera l'homeòstasi de la glucosa, una molècula essencial en el metabolisme energètic cel·lular.

Així doncs, el treball constata que els efectes saludables del teixit adipós marró en el metabolisme global no es limiten a la capacitat de cremar metabòlits i produir calor (termogènesi), tal com es pensava fins ara, sinó que s'amplien a la síntesi de molècules amb acció beneficiosa en el conjunt de l'organisme.

Una de les complicacions associades a l'obesitat és la colonització del teixit adipós per cèl·lules proinflamatòries (com ara els macròfags M1), provocant alteracions metabòliques i cardiovasculars.

En el marc de la recerca, l'equip ha descobert que el teixit adipós marró actiu allibera la molècula CXCL14, capaç de reclutar cèl·lules amb acció antiinflamatòria del sistema immunitari —els macròfags M2— cap al teixit adipós. A més, aquesta citocina també potencia la conversió de teixit adipós blanc en greix marró.

Segons els resultats, la relació dels diferents teixits adiposos (blanc o marró) amb les cèl·lules del sistema immunitari (M1 o M2) és un factor clau per poder explicar, d'una banda, els problemes d'excés de teixit adipós blanc, i d'una altra, els beneficis del greix marró actiu.

"La recerca sobre les molècules que allibera el greix marró amb efectes saludables en el metabolisme ens obrirà la possibilitat de desenvolupar noves eines terapèutiques, insospitades fins ara per al tractament de malalties metabòliques", conclou el Dr. Francesc Villarroya.

Fonts d'informació

Vols compartir aquesta notícia?