S'associa per primer cop el recompte de neutròfils en sang amb la pèrdua de teixit cerebral en malaltia mental

Actualment, una de les últimes línies de recerca en salut mental treballa sobre la hipòtesis que els processos inflamatoris (citoquines i micròglia) podrien influir en la clínica de les malalties mentals. Tot i això, mai abans s'havia estudiat el paper de les cèl·lules immunes del sistema perifèric en el cervell d'aquests pacients, afirma el Dr. Christian Stephan-Otto.

L'estudi observacional, realitzat pels Drs. Christian Stephan-Otto i Christian Núñez, entre altres, analitza la relació del recompte de leucòcits (especialment els neutròfils) amb el volum del teixit cerebral dels pacients amb un PEP, en comparació amb pacients control. A més, també s'analitzen les repercussions clíniques del recompte de neutròfils amb els símptomes de la psicosis.

La recerca forma part d'un projecte multicèntric del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM).

Els neutròfils són un tipus de cèl·lula del sistema immunològic perifèric i la seva funció principal és participar en els processos inflamatoris, per exemple eliminant partícules o organismes invasors. Tradicionalment hi ha hagut poc interès en conèixer el possible rol d'aquestes cèl·lules en l'esquizofrènia i altres malalties mentals, ja que la barrera hematoencefàlica restringeix la penetració de les cèl·lules immunes perifèriques al cervell. En determinades circumstàncies, com en un ictus, hi ha mecanismes que afecten la barrera hematoencefàlica permetent que els neutròfils la puguin travessar.

Segons aquest estudi, el recompte de neutròfils és més alt en els pacients amb PEP en comparació amb els controls sans i s'evidencia una pèrdua de matèria grisa associada a aquesta quantitat, principalment en les zones del tàlem, insula, còrtex entorrinal i gir temporal.

A més, aquest recompte anormal sembla estar relacionat significativament amb un empitjorament dels símptomes de la malaltia, com ara les al·lucinacions o la conducta d'abolició.

Els resultats de l'estudi posen de manifest el paper de la desregulació immune perifèrica en les malalties mentals. Arrel d'altres investigacions, els autors proposen la presència de neutròfils en el teixit cerebral com a biomarcador de la severitat de la psicosis, ja que sembla ser un dels principals desencadenants de la pèrdua de volum cerebral i del conseqüent declivi clínic i cognitiu d'aquestes malalties.

També s'obre la porta a possibles tractaments dels trastorns mentals basats en bloquejar l'entrada de neutròfils en el cervell, tot i que serà necessari investigar més a fons en aquesta línia per a avaluar la viabilitat d'aquest tipus d'intervencions.

figura neutrofils

Descripció de la imatge: Vista basal del cervell mostrant la pèrdua de volum en el pol temporal dret associada amb major recompte de neutròfils observada en el grup de pacients amb un Primer Episodi Psicòtic (Imatge facilitada pels Drs. Christian Stephan-Otto i Christian Núñez)

Article de referència

Vols compartir aquesta notícia?