Per primer cop es confirma que el tractament anti-TNFα per a afectacions inflamatòries és segur immunològicament en embarassades

Així ho demostra una investigació liderada per la Dra. Laia Alsina, de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu.

Aquest és el primer estudi on s'analitzen les repercussions del tractament bloquejant del TNFα a mares gestants sobre la resposta immunològica dels seus fills davant d'infeccions i vacunes.

L'estudi té com a principal objectiu determinar si és segur poder continuar el tractament en dones embarassades. A més d'analitzar si existeix en els nens exposats canvis significatius en la constitució del seu sistema immune i en la susceptibilitat a contraure infeccions.

Els resultats s'han mesurat a partir d'un seguiment prospectiu (3 / 6 / 12 i 18 mesos) de nens de mares amb tractament anti-TNFα comparats amb nens controls. En ells, s'han analitzat els canvis immunològics en sang respecte a la quantitat i capacitat de resposta de les cèl·lules T i B, de la població de limfòcits T i B reguladores (Treg i Breg) i dels nivells de determinades citoquines, com ara l'IFN gamma i la IL-12.

Els resultats han estat consistents, tot i tractar-se d'una petita cohort de pacients, ja que aquesta situació en embarassades és poc freqüent en la pràctica clínica.

Les cèl·lules T i B reguladores són les encarregades del procés d'homeòstasis, que tornen a l'organisme la capacitat de tornar a l'estadi inicial previ a la infecció (Treg) o a activar la resposta immune després de l'aparició del patogen (Breg).

Per la seva banda les citoquines són el principal mitjà de comunicació intracel·lular davant d'una invasió microbiana. Parteixen de l'acció dels limfòcits B/T, serveixen per a iniciar la resposta pro o anto-inflamatòria depenent del subtipus i per a definir la magnitud de la resposta immune específica.

Els resultats mostren que els fills de les mares en tractament anti-TNFα durant l'embaràs presenten traces del medicament en sang fins a almenys els 6 mesos, desapareixent pràcticament a partir dels 12 mesos.

Durant el seguiment d'aquests nens s'observa, únicament, un increment no significatiu en la susceptibilitat a tenir infeccions no greus, com infeccions respiratòries lleus, i alguns casos de dermatitis atòpica.

Aquestes troballes aporten seguretat en la preinscripció d'anti-TNα a les mares amb patologies com la malaltia inflamatòria intestinal o l'artritis, tot i que s'han de confirmar els resultats en grups de pacients més amplis. En aquest sentit, actualment el grup de recerca segueix amb aquesta línia d'estudi gràcies a l'ajuda de diverses beques competitives de fons públics i privats.

D'altra banda, l'estudi constata que els fàrmacs d'anti-TNα provoquen, com era d'esperar, una menor capacitat de resposta immunològica davant les micobacteris. Per aquest motiu, es contraindica formalment la vacunació amb BCG, que és una vacuna atenuada que s'administra per a prevenir certes complicacions de la tuberculosi. A Espanya, la vacunació amb BCG no està inclosa en el calendari vacunal recomanat per l'Associació Espanyola de Pediatria, ja que no és una àrea endèmica d'aquesta infecció.

Així mateix, els autors recomanen enderrarir l'administració de vacunes atenuades (com la Triple vírica o la de Rotavirus) fins als 12 mesos, moment en què els nivells d'anti-TNα en sang són pràcticament inapreciables.

Gràcies a la realització d'aquest primer estudi, s'ha obert la porta a mantenir el tractament amb més confiança en les mares amb malalties autoimmunes o inflamatòries, que fins ara sovint se'ls desaconsellava la gestació. A més ha permès establir protocols de vigilància i control de les vacunes en aquests nens exposats prenatalment al fàrmac; garantint la seguretat i evitant majors complicacions.

Article de referència: Esteve-Solé A, Deyà-Martínez À, Teixidó I, Ricart E, Gompertz M, Torradeflot M, de Moner N, Gonzalez EA, Plaza-Martin AM, Yagüe J, Juan M, Alsina L. Immunological Changes in Blood of Newborns Exposed to Anti-TNF-α during Pregnancy. Front Immunol. 2017 Sep 21;8:1123. doi: 10.3389/fimmu.2017.01123. eCollection 2017.

Vols compartir aquesta notícia?