L'índex de fumadors és major en els pacients psiquiàtrics de llarga estada i presenten més malalties respiratòries

El projecte liderat pel Dr. Luis Lores tenia com a objectiu determinar quina era la prevalença de tabaquisme en la població psiquiàtrica; i si aquesta tenia relació amb el desenvolupament de trastorns respiratoris. I finalment si hi havia una alteració en la qualitat de vida d'aquest col·lectiu.

Investigacions prèvies han demostrat que els adults amb trastorns psiquiàtrics severs tenen una menor esperança de vida que la població general, aproximadament uns 25 anys menys. Aquesta reducció pot explicar-se per l'alt percentatge de fumadors, arribant a ser el doble o triple que en la població general, i per a les característiques del seu consum. En el cas dels pacients amb esquizofrènia i trastorns severs el consum pot arribar a ser de 20-30 cigarrets al dia.

Tot i això, s'han fet pocs estudis on es relacioni el tabaquisme amb la qualitat de vida i l'activitat física en pacients psiquiàtrics i per aquest motiu vam decidir iniciar aquest projecte, afirma el Dr. Lores.

Durant el projecte s'ha analitzat la historia clínica, els símptomes respiratoris, la prevalença de MPOC i finalment un anàlisi de la qualitat de vida i l'activitat física de 350 pacients de llarga estada del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. D'aquests un 65% eren fumadors i el 35% restant no fumador.

Els resultats, publicats a la revista International Journal of COPDrevelen que la prevalença de fumadors en centres psiquiàtrics de llarga estada arriba fins al 62.5%; arribant al 87.7% en els pacients amb esquizofrènia. Dins del col·lectiu de fumadors i ex-fumadors la prevalença de MPOC arribava a ser d'1 de cada 4.

Un fet que ens ha sorprès és que els pacients fumadors obtenien puntuacions més altes en qualitat de vida i activitat física. Aquests resultats podien explicar-se pel fet que dins del col·lectiu fumador hi havia pacients més joves i amb menys problemes de limitació psíquica, comenta l'investigador.

Article de referència: Lores L, Monje A, Bergada M, Arellano E, Rodríguez-Larrea J, Miravitlles M. Prevalence of smoking in a psychiatric hospital and its relationship with respiratory symptoms and the prevalence of COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2018 Sep 7;13:2797-2804. doi: 10.2147/COPD.S165880. eCollection 2018.

Vols compartir aquesta notícia?