"Testejarem l'edició genètica sobre cèl·lules en cultiu per a corregir les mutacions en el gen del col·lagen VI"

Les miopaties de Ullrich i Bethlem pertanyen al grup de les distròfies musculars congènites i els pacients es caracteritzen per presentar mutacions en els gens codificants de col·lagen VI. Aquestes mutacions provoquen alteracions en la quantitat de col·lagen VI i les propietats dels fibroblasts que al seu temps afecten les cèl·lules musculars.

En el 50%-75% dels afectats s'han descrit mutacions dominants, en un sol al·lel, la majoria de novo. I algunes d'aquestes mutacions alteren l'organització supramolecular i afecten negativament les molècules salvatges – sense mutació – de col·lagen VI de la matriu extracel·lular. Això fa sospitar a l'equip de recerca que una supressió o correcció específica de l'al·lel mutat podria resultar beneficiosa.

Actualment la tecnologia d'edició genètica basada en el sistema CRISPR/Cas9 permet ambdues possibilitats (supressió i/o correcció de mutacions). Encara que no s'ha descrit el seu ús com a estratègia terapèutica per les distròfies de Ullrich i Bethlem, el seu potencial i versatilitat in vitro en cèl·lules humanes fan pensar en resultats positius.

Amb aquest nou projecte l'equip de la Dra. Cecilia Jiménez investigarà l'aplicació de la tècnica de CRISPR/Cas9 per editar mutacions dominants en gens del col·lagen VI en cultius in vitro de fibroblasts de pacients. Parant especial atenció en la correcció de mutacions puntuals a partir d'una seqüència de DNA salvatge.

Els investigadors, també, avaluaran la restauració de l'expressió i la localització en la matriu extracel·lular del col·lagen VI, i si aquests fibroblasts editats recuperen les seves propietats funcionals.

Tot aquest coneixement contribuirà a l'èxit futur de qualsevol assaig clínic terapèutic d'aquestes malalties, ha destacat la Dra. Jiménez. De moment aquest projecte el realitzarem sobre cèl·lules en cultiu, però esperem que en els anys vinents puguem avançar cap a una possible teràpia per als pacients, tant per aquells que presenten dèficit de col·lagen VI com d'altres distròfies musculars dominants.

El projecte unirà l'experiència i les forces de tres equips d'investigació de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu liderats pels Drs. Cecilia Jiménez-Mallebrera, Francesc Palau, Daniel Grinberg i Susana Balcells.

El projecte ha estat finançat a través d'una ajuda competitiva de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu procedent de la Jornada "Somos Uno".

equip recerca projecte somos uno

Vols compartir aquesta notícia?