De l'estudi genètic del tumor als tractaments a mida

El model es basa en l'estudi en paral·lel de la seqüenciació genètica del tumor en la recaiguda i el testeig de fàrmacs en models animals de xenograft, generats a partir del tumor en el moment de la recaiguda.

L'objectiu del nostre projecte és poder oferir un tractament més segur i eficaç per aquells pacients que només poden accedir a assaigs clínics de fase I o a tractaments compassius, ja que no han respost a les estratègies farmacològiques usades fins al moment i presenten recaiguda, ens destaca el Dr. Jaume Mora, director del Laboratori de Tumors del Desenvolupament.

Estudis recents han descrit que els pacients amb recaiguda post tractament presenten entre 3 i 5 cops més mutacions que abans del tractament. Aquest fet s'explica perquè les cèl·lules tumorals han adquirit mecanismes de resistència a la quimioteràpia i la radioteràpia induïts pel mateix tractament, com ara mutacions en els gens que regulen el transport dels fàrmacs o en el gen p53, molt lligat als processos tumorals.

Així mateix, nosaltres i altres grups hem descrit com els tractaments seleccionen positivament aquells clons tumorals especialment més agressius i resistents, que ja estaven presents en el moment del diagnòstic del tumor, tot i que en concentracions baixes, destaca el Dr. Mora.

Per a la gran majoria d'aquests pacients no hi ha opcions de curació amb els tractaments estàndards. L'única oportunitat que tenen és provar noves estratègies de tractament on s’abordin dianes terapèutiques que puguin ser essencials en la progressió del tumor.

Aquest projecte permetrà que l’equip del Laboratori, conjuntament amb el de recerca clínica, pugui dissenyar un pla terapèutic per a cada pacient a partir de la informació molecular del tumor, l'experiència de l'equip investigador i clínic, la valoració preclínica de la resposta del tumor al fàrmac en models animals i la seva disponibilitat.

D’aquesta manera, la recerca clínica realitzada al nostre centre permet que la combinació farmacològica identificada i testada al laboratori es pugui aplicar al pacient dintre d’un protocol d’estudi.

El projecte titulat "Modelo de terapia de precisión: tratamientos personalizados de rescate para cada paciente (en base a las anomalías genéticas del tumor y el test de fármacos en modelo animal)" ha rebut finançament per part de la Fundació Inocente Inocente.

Vols compartir aquesta notícia?