Projecte QuirofAM: Investigació en am/i3D en la indústria de la salut per a la millora de la pràctica quirúrgica

El projecte "QuirofAM" s'emmarca dins de la Comunitat LLAVOR 3D, que recull dins de la seva estratègia com a eix d'actuació prioritari la "Potenciació de la Innovació en Producte i Tecnologia" de l'àmbit sectorial de Sistemes Industrials, i sota aquest paradigma determina els àmbits tecnològics estratègics i els reptes i oportunitats que en deriven.

L'objectiu del projecte "QuirofAM" és la transformació de la pràctica quirúrgica mitjançant la incorporació de la fabricació additiva en tres nivells: models d'assaigs quirúrgics, guies i implants per a reconstrucció i implants bioactius per a la generació de teixits. Un dels beneficis més interessants que té aquesta tecnologia en el sector biomèdic és la individualització dels tractaments.

Durant el transcurs d'aquest projecte s'investigarà la conversió de les imatges mèdiques escanejades del cos humà en fitxers aptes per a construir peces mitjançant Fabricació Additiva (FA), l'obtenció de nous materials biocompatibles, el desenvolupament de processos productius més eficients i versàtils, nous post-processos i tractaments superficials que subministren millors propietats per a la pràctica quirúrgica i la validació tecnològica dels resultats obtinguts.

Entitats participants: Fundación CIM, IBEC, IQS, LEITAT, RICOH, FSJD, HSJD, CSPT, TRACTIVUS, AVINENT, VECMEDICAL.

  • Núm. de referència: COMRDI16-1-0011
  • Ajuda concedida: 1.117.768,32€
  • Data d'inici: 1 de gener de 2018

Vols compartir aquesta notícia?