S'analitza per primera vegada la no-iniciació dels tractaments farmacològics en població pediàtrica

La no-iniciació és un problema d'adherència farmacològica que es dona quan un pacient rep una primera prescripció per a un tractament però mai arriba a iniciar-ho. Aquest comportament es diferencia d'altres comportaments relacionats amb la presa de la medicació com l'abandó prematur del tractament o el sub-dosificació.

Tal com ocorre en adults, en població pediàtrica la falta d'adherència farmacològica és una de les principals causes de fracàs en els tractaments de les malalties. No obstant això, l'evidència disponible respecte a l'epidemiologia de l'adherència farmacològica en població pediàtrica és menor que en població adulta. Alguns d'aquests estudis van mostrar que viure en zones amb menors recursos econòmics, tenir pares joves o el cost i la complexitat del tractament, entre uns altres, augmenten el risc de no adherència en població pediàtrica. Aquesta falta d'adherència també incrementa els costos dels serveis sanitaris, a més de poder provocar un empitjorament en el quadre clínic del pacient.

L'equip de la Dra. Maria Rubio realitzarà un estudi observacional de cohorts utilitzant la bases de dades del "Programa públic d'Analítica de Dades per a la Recerca i la Innovació en Salut" (BBDD PADRIS), on es troben la totalitat de dades de la història clínica de la població catalana. A l'estudi s'analitzen les dades dels pacients menors de 16 anys que reben una primera prescripció d'un dels subgrups farmacològics de l'estudi, on s'inclouen els fàrmacs més utilitzats pels pediatres d'Atenció Primària del sistema públic de Catalunya.

L'equip compta amb investigadors clínics (farmacèutics i metges) i investigadors amb experiència en estudis en farmàcia i atenció primària, anàlisi de grans bases de dades sanitàries (Real Word Data), anàlisi de dades d'adherència en big data i avaluació econòmica, la qual cosa garanteix la consecució del projecte.

Aquesta recerca serà possible gràcies a l'Ajuda a la Recerca per a projectes sobre Ciències Biomèdiques i de la Salut atorgats per la Càtedra ASISA - Universitat Europea Ciències de la Salut.

En els últims anys el grup de recerca liderat pels Drs. Antoni Serrano i Maria Rubio, ha realitzat un estudi sobre la no iniciació farmacològica en població adulta resident a Espanya, concloent que un de cada sis nous tractaments prescrits en Atenció Primària no s'arriben a retirar de la farmàcia. A més, també van ser avaluades per primera vegada, les conseqüències econòmiques d'aquest comportament i es va concloure que la no iniciació generava majors costos per al sistema. Fruit d'aquest estudi es va publicar l'article "Impact of initial medicationsenar-adherence on usi of healthcare servicesand sick leave: a longitudinal study in a largeprimary care cohort in Spain" que va ser guardonat amb el premi al Millor article en Economia de la Salut publicat per investigadors espanyols, un dels més prestigiosos en el camp d'Economia de la Salut.

Vols compartir aquesta notícia?