Investigadors de l'IRSJD identifiquen el primer pacient amb mutacions al gen SLC28A1

El nou treball, publicat a la revista BBA Molecular Basis of Disease, està dirigit pel Dr. Marçal Pastor-Anglada, investigador de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD), l'Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona (IBUB) i el CIBEREHD, i el professor André B.P. van Kuilenburg, del Laboratori de Malalties Genètiques i Metabòliques i de la Universitat d'Àmsterdam (Holanda).

En concret, la família gènica SLC28 inclou tres gens codificants de les proteïnes hCNT1, hCNT2 i hCNT3, que són transportadors concentratius de nucleòsids (CNT, Concentrative nucleoside Transporters). Ara, el nou estudi identifica per primer cop mutacions al gen SLC28A1 – impulsor de la síntesis de la proteïna hCNT1 – que causa una deficiència funcional (en aquest cas, és la primera disfunció genètica descrita a la família gènica SLC28).

La proteïna hCNT1 és un transportador específic per a nucleòsids de pirimidina "amb diferents funcions fisiològiques, algunes encara no estan ben conegudes" segons el Dr. Marçal Pastor-Anglada.

"Al ronyó – continua Pastor-Anglada- la proteïna hCNT1 facilita la recaptació tubular renal de primidines, unes compostos dels que deriven les bases nitrogenades dels àcids nucleics. Aquest fet explicaria que el pacient afectat per la mutació presenta alteracions bioquímiques molt particulars com la pirimidinuria, un trastorn del metabolisme de les pirimidines que causa una major excreció dels nucleòsids uridina i citidina per l'orina".

Els nucleòsids són unes biomolècules formades per una base nitrogenada (adenina, guanina, citosina, timina o uracil) unida a un sucre (pentosa) que són essencials en múltiples processos biològics (síntesis d'àcids nucleics, metabolisme energètic, etc.). Aquestes biomolècules poder ser sintetitzades per la cèl·lula – síntesis de novo – o bé es poden captar del medi extracel·lular mitjançant unes proteïnes de membrana: els transportadors de nucleòsids, que s'agrupen en dues famílies gèniques, la SLC28 i la SLC29.

Concretament, els transportadors de nucleòsids de la família SLC28 són proteïnes amb una alta selectivitat i especificitat de substrat (és a dir, de les biomolècules que transporten). En general, estan implicats en el control dels processos cel·lulars per recuperar i reutilitzar els nucleòsids en forma de nucleòtids (nucleòsids units a un àcid fosfòric) per a la síntesi dels àcids nucleics.

Dins de les famílies gèniques de transportadors de membrana, fins ara només s'han descrit mutacions en el gen SLC29A3, que s'ha relacionat amb diverses patologies minoritàries.

L'article té com a primeres signants Sandra Pérez-Torras i Aida Mata-Ventosa (UB-IBUB-IRSJD-CIBERHED), i també hi participen Albert Viel-Oliva (UB-IBUB-IRSJD-CIBERHED), Axel Bidon-Chanal (Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació i Campus de l'Alimentació de Torribera de la UB, IBUB i IQTCUB), i altres experts de la Universitat de la Colúmbia Britànica i la Universitat de Calgary (Canadà).

Font d'informació

El material audiovisual ha estat elaborat i facilitat pel Departament de Comunicació de la Universitat de Barcelona.

Imatge de la noticia: d'esquerra a dreta, els investigadors Axel Bidon-Chanal, Marçal Pastor-Anglada, Aida Mata-Ventosa i Sandra Pérez-Torras.

Vols compartir aquesta notícia?