"Explorar la resposta neurològica al so en nadons ens permetrà detectar futurs problemes en la parla"

L'equip de recerca va analitzar quina era la resposta del cervell davant de l'estímul auditiu de dues síl·labes: /da/ i /ga/, en nadons nascuts a l'Hospital Sant Joan de Déu.

"Els resultats obtinguts ens ha permès identificar quins són els valors de referència en nadons sans, una dada que fins ara no havia estat definida. Gràcies a aquest patró de resposta podrem detectar possibles discapacitats en l'audició i la parla en aquells infants que presentin un patró diferent" destaca el Dr. Carles Escera, catedràtic de neurociència cognitiva de la Universitat de Barcelona.

L'estudi, liderat pel Dr. Carles Escera i la Dra. Mª Dolores Gómez-Roig, investigadors de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu, obre la porta a l'ús d'aquestes tècniques per analitzar la resposta del cervell enfront d'estímuls més complexos, com podrien ser la parla o la música.

"Aquesta tècnica ens permet anar més enllà, no només comprovar si els infants pateixen sordesa, sinó analitzar quines són les seves capacitats cognitives, és a dir, la manera com aquest és capaç de processar la informació externa" comenta l'investigador.

Actualment i de manera rutinària, en tots infants del nostre país se'ls avaluen les respostes de l'oïda interna al so (emissions otoacústiques) i les respostes auditives generades pel cervell tan bon punt neixen (screening auditiu neonatal universal), amb l'objectiu de poder diagnosticar com més aviat millor problemes del sistema auditiu, com per exemple la sordesa congènita.

Els investigadors proposen avaluar de manera més completa la resposta del cervell davant d'estímuls més complexes, ja que moltes de les discapacitats en la parla són tractables si es comencen a aplicar mesures tan aviat com es pugui, com ara programes d'enriquiment musical, etc. És per aquest motiu que és important poder realitzar exploracions més exhaustives per a detectar precoçment alteracions neurològiques.

"L'ús d'aquesta tècnica ens pot permetre millorar la qualitat de vida dels nens, ja abans de sortir de la sala de maternitat", conclou el Dr. Carles Escera.

Article de referència

Ribas-Prats T, Almeida L, Costa-Faidella J, Plana M, Corral MJ, Gómez-Roig MD, Escera C. The frequency-following response (FFR) to speech stimuli: A normative dataset in healthy newborns. Hear Res. 2019 Jan;371:28-39. doi: 10.1016/j.heares.2018.11.001. Epub 2018 Nov 9.

Vols compartir aquesta notícia?