Licitació projecte europeu STARS EU-PCP en compra pública d'innovació

Aquesta licitació s'adreça a empreses del sector tecnològic i biomèdic que tinguin la capacitat de desenvolupar solucions innovadores d'acord amb els paràmetres i indicacions dels plecs de la licitació.

El projecte STARS és un procés de compra pública precomercial que té per missió avançar en el registre "intel·ligent" de signes vitals i la seva transmissió –sense fils i en temps real– de grans quantitats de dades i informació per a la gestió de dades massives.

Cinc hospitals europeus capdavanters sota el lideratge de la Maastricht University (UM) fan una crida al sector empresarial i industrial per dissenyar i desenvolupar una eina personalitzada de suport per a pacients que reben intervencions quirúrgiques.

Aquesta eina tindrà la missió de reduir l'estrès i millorar les condicions de salut durant el procés d'atenció sanitària.

AQuAS aportarà la seva experiència internacional en l'àmbit de la PCP i donarà suport especialment als hospitals catalans (Sant Joan de Déu Barcelona i Fundació Parc Taulí) que formen part d'aquest projecte.

Els beneficis que s'esperen obtenir mitjançant la reducció de l'estrès dels pacients són:

  • Millora de la qualitat de vida.
  • Reducció de les complicacions preoperatòries i postoperatòries.
  • Disminució del consum de fàrmacs.

La licitació està publicada a la plataforma TED Supplement to the Official Journal of the EU.

La data límit per presentar-hi propostes serà el 30 d'abril de 2019.

STARS EU-PCP és un projecte de la Comissió Europea amb ID: 727585. Finançat dins el Programa H2020-EU.3.1.4. Active ageing and self-management of health.

Més informació

Vols compartir aquesta notícia?