Novetats en les bases reguladores de les subvencions de l'Acció Estratègica de Salud 2017-2020

Aquesta ordre de bases s'ha adaptat a les prioritats del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació per als propers anys, amb l'objectiu que les actuacions previstes tinguin major impacte, milloren l'eficiència dels recursos dedicats i permetin explotar les fortaleses del Sistema.

Entre les principals novetats destaca la inclusió de noves prioritats temàtiques científico-tècniques i de la perspectiva de gènere com a variable de caràcter transversal en la investigació objecte de finançament.

D'altra banda es fa especial èmfasis a la llei orgànica de protecció de dades i el seu tractament, així com en el compliment de la normativa de publicitat dels resultats obtinguts per l'activitat subvencionada.

Consulta totes les novetats de les bases reguladores per a la concessió de subvencions de l'Acció Estratègica en Salut 2017-2020.

Vols compartir aquesta notícia?