La depressió persistent és un factor relacionat amb la mala salut durant la vellesa

La depressió no només és sentir-se trist o desganat; comporta una complexa problemàtica que cursa amb baixa autoestima, insomni, problemes en la presa de decisions i de memòria, entre d'altres. És un dels problemes de salut mental més freqüent i amb major impacte en la vida diària de la gent gran.

Investigadors del Departament de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM), juntament amb l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu i el King 's College de Londres, han liderat un estudi amb l'objectiu d'identificar els cursos de símptomes de depressió que poden mostrar la gent gran, així com la seva relació amb certs factors de salut, com la pèrdua visual o auditiva, la presència de malalties cròniques, sentiments de soledat i altres.

L'estudi s'emmarca dins el consorci d'investigadors del projecte ATHLOS, coordinat pel Dr. Josep Maria Haro (IRSJD), destinat a estudiar les trajectòries que porten a un envelliment saludable.

Els investigadors van fer un seguiment a 8.317 persones majors de 65 anys al Regne Unit, on van examinar com el curs dels símptomes depressius afectava la satisfacció amb la vida, la qualitat de vida i el funcionament diari.

La majoria de les persones enquestades van mostrar un curs de baixa intensitat (curs no clínic), amb pocs símptomes al llarg de l'edat anciana.

"Aquestes persones indicaven tenir un bon nivell de salut, amb acceptable funcionament visual i auditiu, i poques sensacions de soledat", afirmen els autors.

En canvi, un 20% de les persones va mostrar alguns símptomes de depressió (curs subclínic) que arribaven a ser susceptibles de valoració clínica en els últims anys de la vida.

"Aquest col·lectiu havia tingut problemes de salut mental en l'edat adulta i experimentava una important pèrdua de visió al llarg de l'edat anciana. A més, va informar d'una pitjor qualitat de vida, en comparació amb el grup anterior."

Finalment, es va identificar un curs crònic de símptomes depressius durant la vellesa que afectava al voltant del 10% de les persones enquestades.

"Les persones que van mostrar aquest curs de símptomes tenien diagnosticades diverses malalties cròniques en l'edat anciana, com diabetis o hipertensió, i mostraven importants pèrdues d'audició. Com a conseqüència la seva satisfacció amb la vida era baixa i presentaven problemes en la vida diària."

Per als investigadors, els resultats de l'estudi ressalten la importància de posar en marxa plans d'acció i intervenció contra la depressió, fins i tot abans que existeixi un diagnòstic, i també contra alguns problemes de salut, com pèrdua de visió i audició, que poden empitjorar a l'edat anciana.

"Les persones podem sentir-nos tristos quan ens fem vells. És una cosa normal en la vida de cada persona. Potser el problema és viure amb aquests símptomes de depressió molt temps en aquesta etapa de la vida. L'imperatiu 'mens sana in corpore sa' és essencial durant la vellesa i tots hauríem de conscienciar-nos d'això, també els nostres governs, per fer que el final de la nostra vida sigui saludable, ple i ple d'oportunitats de creixement personal", conclouen els autors.

ATHLOS investigadors

Fonts d'informació

Aquest projecte ha rebut finançament del programa d'investigació i innovació proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 635313.

european comission

Vols compartir aquesta notícia?