La pràctica del mindfulness millora la simptomatologia dels infants amb TDAH

L'estudi, liderat pel Dr. José Àngel Alga, ha analitzat l'evolució d'un grup de 60 pacients entre 7 i 12 anys diagnosticats amb TDAH i que han practicat les tècniques de mindfulness versus un grup que va rebre assessorament i intervencions psicoeducatives.

El programa de mindfulness va durar 8 setmanes i els pacients rebien una sessió setmanal de 75 minuts conduïda per la psicòloga Anna Huget. Durant les sessions, els joves van aprendre diferents exercissis d'atenció plena que després podrien reproduir durant la setmana a casa.

Després del programa, van analitzar-se els símptomes associats al TDAH en aquests pacients. Els investigadors van constatar que el programa de mindfulness havia reduït els símptomes d'inatenció, hiperactivitat i impulsivitat i la desregulació emocional, així com l'ansietat. A més també es va observar una reducció de la irritabilitat i d'episodis d'enuig.

Els resultats d'aquesta primera fase de l'estudi es publicaran pròximament a la revista internacional Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics.

Per altra banda, arran d'aquests bons resultats els investigadors han elaborat una guia on es detallen els objectius i les pautes de Mindfulness for Health (M4H) emprats durant l'estudi, amb l'objectiu de donar-los a conèixer a altres professionals de salut mental i d'altres àrees clíniques que estiguin interessats a aplicar-lo.

Actualment el Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH) és un dels trastorns de salut mental amb més prevalença durant la infància i l'adolescència, al voltant del 5%-7%. Si no es diagnostica adequadament, els nens i nens poden arribar a experimentar fracàs escolar, inici precoç en el consum de drogues, més propensió a patir accidents i lesions o major freqüència d'embarassos no desitjats.

Fonts d'informació

Vols compartir aquesta notícia?