Avenços cap a la medicina personalitzada en fibromiàlgia: el FIQR com a eina de classificació de pacients

L'estudi ha estat liderat per l'investigador predoctoral Adrián Pérez Aranda i és part de la seva tesi doctoral. Hi han contribuït significativament la investigadora predoctoral Laura Andrés Rodríguez i els investigadors sèniors Albert Feliu i Juan Vicente Luciano, del Grup de recerca en Investigació Psicològica en Fibromiàlgia i Dolor Crònic (AGORA) de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu · Parc Sanitari Sant Joan de Déu. També han participat els Drs. Christian Núñez, Christian Stephan-Otto de l'IRSJD, així com els professors/es María Ángeles Pastor Mira, Sofía López Roig, Cecilia Peñacoba Puente, Elena Pita Calandre, Mahmoud Slim, Monika Salgueiro i Guillem Feixas Vilaplana.

La fibromiàlgia és una síndrome que afecta aproximadament al 2-6% de la població, amb major prevalença en dones, i que es caracteritza per dolor crònic als músculs i al teixit fibrós (lligaments i tendons) sense presentar alteracions visibles. A més, també són molt freqüents els trastorns de son i d'ansietat, la depressió, la rigidesa muscular, la percepció de tenir dificultats d'atenció i memòria o la fatiga.

"La variabilitat en els símptomes provoca que molts cops es donin tractaments que podrien estar mal enfocats des del punt de vista terapèutic. És per això que buscàvem alguna eina que ens permetés classificar els casos de fibromiàlgia (i així generar grups de pacients més uniformes pel que fa a símptomes) per així millorar l'efectivitat de les teràpies", comenten els investigadors.

Amb l'objectiu d'identificar diferents grups de pacients, els investigadors van treballar amb el Qüestionari d'Impacte de Fibromiàlgia Revisat (FIQR, per les seves sigles en anglès), que tradicionalment s'ha considerat com l'estàndard de qualitat per avaluar el deteriorament funcional que pateix la gent afectada per la malaltia.

A partir de les respostes a aquest qüestionari, es van definir grups diferenciats de pacients (mitjançant l'anàlisi jeràrquica de clústers) en funció dels 21 ítems del FIQR que versen sobre el grau de disfunció física, l'impacte general i la intensitat dels símptomes. Després es va analitzar si els grups obtinguts diferien en relació a les seves característiques sociodemogràfiques, clíniques, neuro-biològiques i els costos econòmics associats. A més, els investigadors van desenvolupar una calculadora en línia per permetre als especialistes sanitaris realitzar de forma còmoda i ràpida (i gratuïta) aquesta classificació dels pacients en la seva pràctica clínica habitual i així tenir més informació per orientar tant l'exploració com també el tractament.

Per realitzar aquest estudi es van utilitzar les dades de més de 900 pacients diagnosticats amb fibromiàlgia de diferents hospitals d'Espanya. A més del FIQR, aquests pacients havien contestat també qüestionaris sobre la gravetat dels seus símptomes, l'ansietat, la depressió, l'estrès, la disfunció cognitiva i el dolor, i part de la mostra també va ser avaluada respecte als nivells de certs marcadors inflamatoris (citoquines i volum de substància grisa de diferents regions cerebrals).

L'anàlisi dels patrons de resposta al FIQR dels pacients va permetre als investigadors obtenir 4 grups diferenciats de pacients que es van associar amb diferents nivells de severitat global: fibromiàlgia lleu-moderada, moderada, moderada-greu i greu. Aquests últims, a més, comportaven despeses econòmiques més elevades pel sistema de salut. Aquesta classificació basada en clústers resulta més acurada que la clàssica classificació basada en punts de tall arbitraris.

"Els resultats ressalten la importància de desenvolupar tractaments i teràpies personalitzades en funció dels grups que hem determinat, sent d'especial importància aquelles enfocades als pacients del quart grup. Aquesta pràctica és aplicable al dia a dia de la clínica gràcies a la calculadora de grups de pacients que hem desenvolupat i permetrà enfocar el futur cap a la medicina personalitzada", conclou l'Adrián Pérez.

Per últim, és important senyalar que aquest treball va ser guardonat l'any passat amb el premi AFICRO-VALL de recerca en fibromiàlgia, atorgat per la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Valladolid.

Article de referència

Pérez-Aranda A, Andrés-Rodríguez L, Feliu-Soler A, Núñez C, Stephan-Otto C, Pastor-Mira MA, et al. Clustering a large Spanish sample of patients with fibromyalgia using the Fibromyalgia Impact Questionnaire-Revised: differences in clinical outcomes, economic costs, inflammatory markers, and gray matter volumes. Pain. 2019 Apr;160(4):908-921.

Enllaç a l'article i la calculadora

agora 2019

Vols compartir aquesta notícia?