La coordinació amb el pediatre d'atenció primària, clau per millorar l'atenció en les cures pal·liatives

S'estima que a Catalunya hi ha entre 1.500 i 1.800 nens i joves menors de vint anys amb una malaltia limitant per la seva vida, dels quals moren anualment al voltant de 400. D'aquests, la majoria ho fan per causes previsibles, per la qual cosa es consideren candidats a rebre cures pal·liatives.

"L'objectiu del nostre estudi fou conèixer les necessitats actuals dels professionals pediàtrics de l'atenció primària en l'assistència als nens amb malalties avançades o al final de la vida per a poder determinar quines estratègies ajudarien que la situació dels nens i les seves famílies no fos tan difícil", comenta la investigadora Anna Habimana.

Els resultats demostraren que els pediatres de l'atenció primària estaven implicats en l'atenció pal·liativa però que, tot i això, presentaven una carència formativa, i per tant desconeixien molts aspectes clínics, ètics i legals. Aquest fet, suposava per a ells una frontera a l'hora de fer front a aquestes situacions de final de vida. Així i tot, els professionals mostraven el seu desig de formar-se en aquest àmbit.

"El pediatre d'atenció primària pot ser una figura clau en el final de la vida. Moltes cures pal·liatives poden fer-se des de l'atenció primària sense la necessitat que el nen estigui ingressat a l'hospital. Però per això, es requereix una millor formació acadèmica durant el grau de medicina i la posterior especialització. Perfeccionant aquests aspectes aconseguirem millorar l'acompanyament dels infants i les seves famílies al final de la vida", conclou la Dra. Habimama.

L’atenció pal·liativa

L’atenció pal·liativa és una branca de la medicina destinada a persones que presenten una malaltia greu, avançada i incurable. L’objectiu és alleugerir els símptomes, el dolor i l’estrès en els diferents estadis de la malaltia. Però al mateix temps oferir un suport físic, emocional, psicològic, espiritual i social a les famílies. Segons la Organització Mundial de la Salut aquesta atenció ha d’estar enfocada de manera interdisciplinar, operant a tots els nivells de la sanitat: des dels centres d’atenció primària fins als grans hospitals.

Fonts d'informació

La coordinación con el pediatra de atención primaria es clave para mejorar la atención en los cuidados paliativos. Formación Sant Joan de Déu.

Habimana-Jordana A, Navarro-Marchena L, Porras-Cantarero JA, Enrubia-Iglesias M, Navarro-Vilarrubí S. Necessitats de la pediatria d'atenció primària en l'assistència als infants amb malalties avançades o al final de la vida. Pediatr Catalana. 2019;79(1):14-9.

Vols compartir aquesta notícia?