La Dra. Raquel Rabionet participa en un estudi sobre l'arquitectura genètica de l'anorèxia nerviosa

Els investigadors han analitzat els genomes de 16.992 pacients amb anorèxia nerviosa i 55.525 del grup control a partir de les dades recopilades per la Iniciativa de Genètica de l'Anorèxia Nerviosa i el Grup de Treball de Trastorns de l'Alimentació del Consorci de Genòmica Psiquiàtrica. Els autors han identificat vuit marcadors genètics associats a aquesta malaltia i han pogut fer una anàlisi més precisa de l'arquitectura genètica del trastorn. A més, han trobat que aquesta patologia té correlacions genètiques amb certs trastorns psiquiàtrics, com el trastorn obsessivocompulsiu i el trastorn depressiu major, així com amb l'activitat física, l'obesitat i altres trets metabòlics.

Aquestes troballes podrien explicar la desregulació metabòlica en pacients amb anorèxia nerviosa fins i tot després d'una restauració terapèutica, així com la interrelació existent entre situacions extremes de pes; per la qual cosa caldrà valorar la reconceptualització de la patologia com un trastorn metabòlic psiquiàtric.

Els resultats proporcionen una evidència addicional que l'anorèxia nerviosa és una malaltia polièdrica, en la qual interaccionen variables associades al trastorn mental de base i factors metabòlics implicats.

Font d'informació

Pas de gegant en l'estudi de l'arquitectura genètica de l'anorèxia nerviosa. Universitat de Barcelona.

* Fotografia de la Dra. Raquel Rabionet, cedida pel Departament de Comunicació de la Universitat de Barcelona.

Vols compartir aquesta notícia?