El risc de suïcidi és el doble en els joves amb problemes de seguretat alimentària

La fam és un problema de salut a escala mundial que, lluny de ser resolt, augmenta any rere any. Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'any 2017 es va arribar als 821 milions d'afectats de malnutrició. Això és 1 de cada 9 persones. La distribució de persones malnodrides es troba tant en els països en vies de desenvolupament com en els països desenvolupats. Per exemple, als Estats Units hi ha al voltant d'un 14% dels habitants que pateixen gana.

Si acotem la població afectada i ens centrem en els nens i les nenes, aquesta falta de nutrients es tradueix en un baix rendiment escolar i dificultats a l'hora d'aprendre i de relacionar-se correctament, així com problemes de salut mental com ansietat, depressió i abús de substàncies.

"Malgrat saber que la fam està vinculada estretament amb problemes de salut mental, hi ha poques dades que analitzin si existeix alguna relació amb els intents de suïcidi en joves", comenta la Dra. Ai Koyanagi, líder de l'estudi i investigador del IRSJD · PSSJD.

Davant aquesta situació, l'equip d'investigadors va estudiar les dades de més de 180.000 joves de 44 països diferents. Per una banda, es va analitzar si passaven gana i si aquesta situació era greu o moderada i, d'altra, es va estudiar si en l'últim any havien intentat suïcidar-se.

Els resultats van demostrar que la inseguretat alimentària estava significativament associada amb la tendència al suïcidi en 31 dels 44 països analitzats.

Gràcies a aquests resultats, l'equip investigador han posat de manifest que la seguretat alimentaria (fam) pot ser un factor subjacent en els intents de suïcidi, i que per tant ha de ser un element a considerar pels professionals de la salut.

En l'àmbit de polítiques públiques, els governs haurien d'aplicar mesures per fer front a aquesta problemàtica, tant a llarg com a curt termini, com ara: programes de nutrició, donar àpats a les escoles o incrementar les inversions en l'agricultura, etc.

"La gana és prevalent arreu del món independentment de la riquesa del país. Els nostres resultats mostren que els joves amb problemes per cobrir les seves necessitats alimentàries tenen el doble de possibilitats de cometre suïcidi. Això fa que sigui de vital importància l'aplicació de mesures adreçades a evitar la fam, sobretot en aquest col·lectiu. D'aquesta manera la salut mental globalment es veurà afavorida", conclou la Dra. Koyanagi.

Article de referència

Koyanagi A, Stubbs B, Oh H, Veronese N, Smith L, Haro JM, Vancampfort. Food insecurity (hunger) and suicide attempts among 179,771 adolescents attending school from 9 high-income, 31 middle-income, and 4 low-income countries: A cross-sectional study. J Affect Disord. 2019 Apr 1;248:91-98. doi: 10.1016/j.jad.2019.01.033. Epub 2019 Jan 30.

Vols compartir aquesta notícia?