III Jornada de Debats IRSJD 2019 - Neuroscience area · The multi OMICS day

El programa de la jornada girà al voltant de dos grans temes relacionats amb les tècniques d'ÒMICA: les eines òmiques i les eines experimentals.

L'esdeveniment comptarà amb una conferència inaugural per part del Dr. Holger Prokisch (German Research Center for Environmental Health · Institute of Human Genetics) titulada "The Genetic Architecture of Mitochondrial Disease: Exploration of 2000 cases".

El procés d'inscripció pot realitzar-se a través d'aquest formulari.

Vols compartir aquesta notícia?