La Marató de TV3 2019 finança quatre projectes de recerca en oncologia pediàtrica

Desemmascarant la cèl·lula d'origen del sarcoma d'Ewing: un procés de transformació seqüencial que necessita una primera alteració genètica prenatal i un context epigenètic postnatal

El sarcoma d'Ewing (ESFT) és un del tumor maligne ossi més freqüent a Espanya, afectant, majoritàriament, adolescents. Actualment, el genoma del ESFT és un dels més simples que s'ha descrit caracteritzat pel reordenament dels gens EWSR1/ETS que dona lloc a un oncogen. Tot i això, l'oncogen necessita un context genètic específic o un estat epigenètic determinat que li permetin generar un tumor.

L'objectiu del projecte és caracteritzar la cèl·lula d'origen de l'ESFT i definir quins són els senyals de creixement que calen per promoure l'aparició del tumor maligne durant la pubertat. Gràcies a aquests coneixements es podran obrir les portes que permetin identificar els punts febles de l'ESFT i generar nous abordatges terapèutics.

El projecte està liderat pel Dr. Jaume Mora, amb la participació de l'equip de la Dra. Inmaculada Hernández Muñoz de l'IMIM.

Inhibició de la via PI3K/Akt en gliomes d'alt grau i difusos de tronc (pHGG/DIPG)

Els gliomes pediàtrics d'alt grau i els gliomes difusos de tronc cerebral són tumors incurables que apareixen en nens. Aproximadament el 40% d'aquests tumors presenten la via PI3K/Akt activada per amplificacions o mutacions gèniques.

A partir d'aquest projecte, els investigadors caracteritzaran les alteracions genòmiques d'aquests tumors i les seves conseqüències a nivell proteòmic en cèl·lules i xenoimplants de pHGG/DIPG. Per altra banda, s'avaluarà l'activitat d'un inhibidor genèric d'Akt, la seva farmacocinètica en cervell, plasma i tumor. I paral·lelament es desenvoluparà un programa de síntesi química per ajuntar dos pèptids llançadora a l'inhibidor per millorar la seva capacitat de travessar la membrana hematoencefàlica.

Finalment l'equip investigador caracteritzarà la resposta tumoral al tractament i definirà possibles biomarcadors per a futurs assaigs clínics.

El projecte està liderat pel Dr. Angel Montero, amb la participació de l'equip de la Dra. Meritxell Teixidor de l'IRBB.

Plataforma pel desenvolupament i implementació de classificadors moleculars pel càncer pediàtric

La Plataforma de Classificadors Epigenètics per a Càncer Infantil va sorgir de la necessitat clínica de classificar de forma precisa i ràpida els tumors pediàtrics. Gràcies als coneixements en la biologia del càncer infantil, en els últims anys s'han utilitzat marcadors moleculars per a millorar la classificació, la predicció del pronòstic i la resposta terapèutica dels tumors. Tot i això, molts d'aquests coneixements han quedat restringits a centres especialitzats i la seva implantació en la pràctica clínica segueix sent un repte.

El projecte, liderat per la Dra. Cinzia Lavarino, permetrà definir un flux de treball estàndard pel desenvolupament de classificadors epigenètics específics, robustos i rendibles, que siguin aplicables i escalables a diversos tipus de tumors. Amb l'objectiu final de proporcionar eines que permetin la classificació dels pacients en diferents grups de risc i millorar-ne el tractament.

En aquest estudi també participarà el Dr. Alexandre Perera del CREB i membre de l'IRSJD.

Anàlisis molecular del procés metastàtic en tumors del desenvolupament

Una de les característiques dels tumors del desenvolupament és la seva capacitat altament metastàtica, això com l'agressivitat. Aproximadament una tercera part dels pacients presenten metàstasis als pulmons i al moll de l'os, en el moment del diagnòstic. Aquesta situació redueix la seva supervivència, respecte als que no presenten metàstasis.

El projecte de La Marató permetrà fer una radiografia genètica, epigenètica i proteòmica dels tumors del desenvolupament i caracteritzar les cèl·lules capaces de metastatitzar. Això permetrà desenvolupar noves estratègies terapèutiques pel tractament de pacients amb alt risc de metàstasis, prevenint-ne l'aparició o tractant-les.

Aquest projecte compta amb la participació de la Dra. Silvia Mateo, i està liderat pel Dr. Òscar Martínez de l'IDIBELL.

En total, s'hi van presentar 192 projectes, que van ser avaluats per 149 científics d'àmbit internacional, especialistes en aquesta matèria. Per a l'avaluació es va tenir en compte la qualitat, la metodologia i la rellevància del projecte. La gestió de l'avaluació l'ha dut a terme l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. D'acord amb la proposta de la comissió assessora científica de la Fundació La Marató de TV3, el Patronat ha acordat distribuir 13.149.870,76 euros entre els 43 projectes de recerca científica d'excel·lència guardonats.

Premiats Marato 2018

Vols compartir aquesta notícia?