"L'Hospital Sant Joan de Déu és un entorn privilegiat que ens ha permès dur a la clínica les idees desenvolupades en el laboratori"

Quins èxits del teu grup de recerca destacaries?

Durant aquests últims anys hem aconseguit portar a la clínica, en forma d'assaig clínic fase 1, dos fàrmacs nous per al càncer pediàtric. Això ha estat possible gràcies a la feina conjunta i coordinada amb els nostres col·legues clínics de l'Hospital Sant Joan de Déu, que han tingut la visió i la iniciativa per dur endavant aquests projectes tan arriscats i costosos. Habitualment és molt difícil poder dur fins a fases clíniques les idees nascudes en un laboratori, així que els nostres èxits els considero excepcionals. El fet d'haver completat el camí d'un nou tractament, des del primer ratolí fins al primer pacient, ens fa sentir molt orgullosos. Alhora, mantenim la cautela i l'esperit crític davant els nostres possibles avenços, perquè és ara durant els assajos clínics quan es demostra si el tractament nou té valor terapèutic real, i si és segur per als pacients. Aquesta és una oportunitat que hem d'aprofitar perquè disposem dels mitjans necessaris i el suport dels donants, els equips mèdics i la institució, per a realitzar els assaigs clínics. El nostre treball és a més avalat per importants publicacions científiques i premis internacionals que mai abans havia obtingut un laboratori espanyol.

Com definiries l'objectiu de la vostra recerca?

El meu objectiu principal és que el laboratori no només sigui acadèmic, sinó que vagi més enllà i que persegueixi objectius de caràcter més translacional i clínic. Actualment el meu equip està format per vuit investigadors i tots tenim com a objectiu treballar perquè la nostra investigació avali el disseny d'un assaig clínic que beneficiï pacients pediàtrics de càncer de mal pronòstic. Per a nosaltres és un estímul poder veure que un dels nostres projectes té una translació factible i útil per al pacient.

Ens podries posar alguns exemples d'aquesta translació als pacients?

Ara mateix tenim en marxa un assaig clínic fase 1 per a nens amb retinoblastoma, un tipus de càncer de l'ull. Els pacients són tractats amb un virus del refredat, modificat genèticament pels nostres col·laboradors de VCN Biosciences, que només ataca les cèl·lules tumorals. Gràcies a aquest assaig podem disposar d'una nova oportunitat per tractar nens que ja no responien als tractaments convencionals i que molt probablement quedarien cecs. Un altre cas és un assaig clínic en tumors cerebrals de mal pronòstic on hem desenvolupat una teràpia basada en vacunes (immunoteràpia), juntament amb col·legues de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i l'Hospital Clínic. Totes dues són teràpies avançades en les quals hem fet ús d'organismes genèticament modificats o cèl·lules del mateix pacient. Això afegeix una dificultat extra al nostre treball, ja que s'han de seguir regles i lleis molt més estrictes i hem de ser encara més curosos en el desenvolupament de tota l'experimentació. De fet, moltes vegades necessitem instal·lacions especials externes al nostre centre.

La col·laboració internacional és una altra característica del vostre grup. Com us heu llaurat aquest prestigi?

El nostre equip d'investigació és fort en el modelatge de la malaltia, tenim expertise en els models animals i cel·lulars per als tumors pediàtrics i això ens ha portat a ser reconeguts internacionalment. Molts grups internacionals s'acosten a nosaltres per dur les seves investigacions a la clínica, ja que disposem de les millors eines per aconseguir-ho i a més les posem a disposició de tots els investigadors.

Aquest posicionament a nivell internacional també ha estimulat que diverses companyies farmacèutiques ens sol·licitin col·laborar per facilitar el disseny d'assajos clínics pediàtrics. Per a nosaltres això és una oportunitat que hem d'aprofitar. Les companyies farmacèutiques són capaces de fer una gran inversió en el desenvolupament d'un fàrmac, i nosaltres hem d'aprofitar-la i portar-la cap al nostre benefici. Hem d'anar de la mà amb elles per poder accelerar les proves pediàtriques de nous fàrmacs que s'estan desenvolupant per al càncer de l'adult, sempre que siguin científicament pertinents i clínicament rellevants.

Quins reptes us esperen en el futur? Cap a on treballeu?

Treballem per aconseguir que els nous descobriments que van lligats a malalties de mal pronòstic puguin traslladar-se a la clínica. Al mateix temps, volem ser capaços d'identificar una pregunta clínica i treballar al laboratori per trobar respostes. Per exemple ens preguntem quines característiques úniques presenten els tumors incurables, per què alguns pacients necessiten tractaments agressius, o per què els pacients han recaigut i no responen al tractament. Aquestes preguntes clíniques nosaltres les afrontem amb projectes que els donin respostes. I pretenem retornar aquestes respostes als pacients actuals, o als que vindran. En definitiva, ens mou el desig de fer nous passos cap endavant per millorar el tractament dels nostres pacients més vulnerables.

Vols compartir aquesta notícia?