La investigadora Ai Koyanagi participa en un estudi d’anàlisi de les morts neonatals i de nens entre 2000 i 2017

Des de fa 20 anys les Nacions Unides utilitza la taxa de supervivència infantil com una mesura indirecta per conèixer la situació de salut i desenvolupament de la població d'un determinat país.

Aquest estudi de Nature posa de relleu la millora en la taxa de supervivència infantil i de retruc de la qualitat de vida de més 99 països. Malgrat això, no es coneix del cert quins són els factors que han contribuït a aquesta millora.

En aquest estudi s'ha realitzat l'estimació de les taxes de mortalitat en recent nascuts i nens i nenes menors de 5 anys de 99 països menys desenvolupats i s'ha relacionat amb el seus ingressos.

Els resultats mostren que el 32% dels nens i nenes menors de 5 anys d'aquests països vivien en districtes que havien assolit taxes de 25 o menys morts infantils per cada 1.000 naixements el 2017. A més, segons l'estudi, el 58% de les morts infantils entre 2000 i 2017 en aquests països s'haurien pogut evitar en absència de desigualtat geogràfica.

Aquest estudi permet identificar grups amb alta mortalitat, patrons de progrés i desigualtats geogràfiques per informar sobre implementacions que s'adeqüin a la població i intentin millorar-ne la salut.

Article de referència

Burstein R, Henry NJ, Collison ML, Marczak LB, Sligar A, Watson S, Marquez N, et al. Mapping 123 million neonatal, infant and child deaths between 2000 and 2017. Nature. 2019 Oct;574(7778):353-358. doi: 10.1038/s41586-019-1545-0. Epub 2019 Oct 16.

Vols compartir aquesta notícia?