La Dra. Mireia Camós participa en un estudi sobre noves perspectives en leucèmia

Nen i nenaLa leucèmia és el tipus de càncer infantil més freqüent, i representa el 30% de càncers pediàtrics, amb una incidència de 300 casos cada any a Espanya. La majoria de les leucèmies pediàtriques (80%) pertanyen al grup de les leucèmies limfoblàstiques agudes (ALL), que són les que s'han estudiat en el present estudi.

La ALL és una malaltia amb una expressió clínica heterogènia que s'origina degut a aberracions cromosòmiques, com translocacions, amplificacions i aneuploïdies. Aquestes alteracions tenen un paper fonamental pel diagnòstic, classificació, pronòstic i tractament de la malaltia.

En l'estudi s'ha descobert que la detecció d'expressió del gen TLC6 pot ajudar en el diagnòstic d'un subtipus de ALL. A més, també podria utilitzar-se com a biomarcador de pronòstic, ja que una pèrdua d'expressió del gen està associada a una pitjor supervivència. L'anàlisi s'ha realitzat amb mostres recollides de nens d'entre 1 i 12 anys, de l'Hospital Regional de Málaga i l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

TLC6 forma part de l'ADN no codificant, i fins fa poc aquest no es considerava important, ja que es creia que no tenia cap funció específica. Actualment es desconeix la funció de gran part d'aquest, però s'està estudiant ja que constitueix la major part del genoma humà.

La investigació està coordinada per la Universitat de Granada i compta amb investigadors de l'Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, de l'Hospital Regional de Málaga i de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.


Fonts d'informació

Científicos de la Universidad de Granada lideran un estudio que puede ayudar a diagnosticar y pronosticar a los niños con leucemia, Universitat de Granada

Cuadros, M., Andrades, Á., Coira, I.F. et al. Expression of the long non-coding RNA TCL6 is associated with clinical outcome in pediatric B-cell acute lymphoblastic leukemia. Blood Cancer J. 9, 93 (2019) doi:10.1038/s41408-019-0258-9

Vols compartir aquesta notícia?