El projecte SYNCHROS posa el focus en els estudis de cohort

Les cohorts són grups de persones que s'observen durant un temps i es recullen dades de manera sistemàtica; com informació mèdica, de salut, de comportament, etc. Aquesta informació s'obté a partir d'enquestes, estudis clínics o tractaments i intervencions mèdiques.

Els estudis són conduïts per grups de recerca, que estableixen quines variables s'estudiaran. En general, la validesa estadística i la rellevància d'una cohort depèn de la mida d'aquesta i de les dades recollides; els resultats no solen ser transferibles a altres poblacions o regions. No obstant això, si s'aconsegueix combinar les dades, es podrien arribar a extrapolar els resultats obtinguts a altres cohorts.

El projecte SYNCHROS vol afavorir el desenvolupament d'una medicina estratificada i personalitzada i facilitar la política sanitària. Per aconseguir-ho, l'equip investigador identificarà els millors mètodes per integrar dades de cohorts i es centrarà en reptes pràctics, metodològics, ètics i legals per facilitar la recerca cap a aquesta medicina centrada en el pacient.

SYNCHROS desenvoluparà unes recomanacions per millorar els mètodes futurs de captació de mostra, recollida i intercanvi de dades, i difondrà aquesta informació per contribuir a una millor coordinació de les cohorts a nivell mundial.

En el projecte hi participen investigadors de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu · Parc Sanitari Sant Joan de Déu, European Clinical Research Infrastructure Network-ERIC (França), Universitat Autònoma de Madrid (Espanya), Nofer Institute of Occupational Medicine (Polònia), EPIGENY (França), The Synergist (Bèlgica), Swiss Paraplegic Research (Suïssa), Servicio Madrileño de Salud (Espanya), Norwegian University of Science and Technology (Noruega), GAMIAN Europe (Bèlgica) i Universitat Rovira i Virgili (Espanya).

EUEl projecte titulat "SYNergies for Cohorts in Health: integrating the ROle of all Stakeholders (SYNCROS)" ha rebut finançament de la Unió Europea dins del programa H2020-HEALTH - This project has received funding from the European Union 's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 825.884.

 

team synchros

Vols compartir aquesta notícia?