Millores en el diagnòstic i el tractament de les malalties neurològiques pediàtriques greus

Dalmau_ArmangueEls coordinadors de l'estudi són Thaís Armangué, cap de la Unitat de Neuroimmunologia de Sant Joan de Déu, i Josep Dalmau, coordinador del programa de Neuroimmunologia de l'Hospital Sant Joan de Déu i l'Hospital Clínic i professor ICREA de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer (IDIBAPS).

Segons les conclusions extretes de l'estudi, els anticossos MOG s'associen a un nombre de trastorns pediàtrics neurològics autoimmunes greus més ampli del que es pensava fins ara. Així, no només inclourien les malalties desmielinitzants sinó també les encefalitis. Entre els pacients amb encefalitis, els anticossos MOG van ser els biomarcadors més freqüents, més comuns que tots els altres anticossos neuronals combinats, el que suggereix que el test d'anticossos MOG s'ha de plantejar davant de qualsevol nen/a amb encefalitis després de descartar les causes més reconeixibles.

El 85% (99/116) dels infants que van donar positiu per anticossos MOG i van rebre immunoteràpia apropiada, van tenir una recuperació completa o gairebé completa, tot i que el 15% (17) van presentar seqüeles, de moderades a severes, relacionades amb la malaltia, com deteriorament cognitiu, epilèpsia o pèrdua de visió.

Malgrat els avenços en el diagnòstic de les encefalitis, fins a la meitat dels casos no tenen una causa clara. "Les nostres troballes revelen que l'espectre de la malaltia d'anticossos MOG és més ampli del que es pensava anteriorment i inclou encefalitis autoimmune, així com múltiples síndromes desmielinitzants. A la llum dels resultats, les classificacions actuals i la terminologia de les síndromes associades amb els anticossos MOG haurien d'actualitzar", comenta el Dr. Josep Dalmau.

Fonts d'informació

Noves vies per accelerar el diagnòstic i tractament de malalties neurològiques pediàtriques greus. Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

La detecció d'un biomarcador podria accelerar el diagnòstic i el tractament de nens amb malalties neurològiques greus. Hospital Clínic – IDIBAPS.

El material audiovisual ha estat facilitat pel Departament de Comunicació de l'Hospital Clínic-IDIBAPS.

Vols compartir aquesta notícia?