Una app per prevenir i abordar la psicosi incipient

Investigadores de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu · Parc Sanitari Sant Joan de Déu busquen adolescents i adults joves per participar en una enquesta sobre l'ús de les TIC, amb l'objectiu de prevenir i abordar primers episodis psicòtics en adolescents i adults joves.

Aquesta és la primera fase d'un estudi impulsat per professionals de la Xarxa de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, que té per objectiu millorar l'atenció a les persones que conviuen amb aquests trastorns.

L’equip d’investigació que treballa en el Programa d'Intervenció Precoç en Primers Episodis Psicòtics (PIPPEP), ha elaborat diverses enquestes per valorar com les noves tecnologies poden ajudar adolescents i adults joves que han viscut un primer episodi psicòtic o tenen un estat mental d'alt risc (EMAR).

En aquestes enquestes es formulen preguntes vinculades a qüestions de salut pública, l'ús de les tecnologies i cerca d'informació a les xarxes. La finalitat és dissenyar una plataforma digital que permeti detectar de forma precoç possibles casos de psicosi incipient en la població general, i avaluar l'efectivitat de les TIC per prevenir i abordar aquests problemes de salut mental.

Tots els detalls per participar-hi estan disponibles a la web de l’enquesta.

Un projecte de compra pública innovadora, amb el suport de la Generalitat

Aquesta és la primera fase d'un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d'un treball que, juntament amb el projecte Parc Lliure, va guanyar una convocatòria d'ajuts del Servei Català de la Salut per impulsar la compra pública innovadora.

La idea de crear una app per prevenir i abordar la psicosi incipient va sorgir al Comitè de seguiment de la qualitat assistencial de primers episodis psicòtics del Parc Sanitari. Els professionals que en formen part van observar la importància d'usar un llenguatge innovador en l'assistència a les persones que conviuen amb trastorns d'aquest tipus, els quals solen aparèixer en l'adolescència o bé durant els primers anys de l'edat adulta (entre els 14 i els 25 anys).

En aquesta línia, la plataforma s'inspirarà en el game-design, els dissenys inspirats en videojocs, i en altres recursos que ofereixen les TIC, donat que està demostrat que aquests recursos atrauen l'interès d'adolescents i joves.

Font d'informació

Una enquesta sobre l'ús de les TIC permetrà prevenir i abordar primers episodis psicòtics en adolescents i adults joves. Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

La finalitat és dissenyar una plataforma digital que permeti detectar de forma precoç possibles casos de psicosi incipient en la població general.

Vols compartir aquesta notícia?