El Departament de Gestió del Coneixement i Comunicació participa en el projecte #AyudaBiblioteca

El 14 de març el Govern Espanyol decret l'inici de l'estat d'alarma a causa de la situació provocada pel coronavirus SARS-COVID-19. Des d'aquest primer dia un grup de professionals de biblioteques de Ciències de la Salut van unir els seus coneixements per crear el projecte #AyudaBiblioteca.

La Biblioteca Sant Joan de Déu, gestionada pel Departament de Gestió del Coneixement i Comunicació, va decidir unir-se a aquesta iniciativa, aportant l'experiència i coneixements dels seus professionals.

L'obtenció d'informació fiable, el gran objectiu

El principal objectiu del projecte és optimitzar la feina, sobretot en la localització d'informació fiable, i d'aquesta manera posar a disposició de tots els usuaris, siguin professionals sanitaris o no, recursos, eines i publicacions sobre el COVID-19.

Així mateix, el 20 d'abril la Biblioteca Sant Joan de Déu va realitzar una sessió en línia titulada "Aprende a saber en quién puedes confiar", impartida per Marc Català amb l'objectiu de donar eines per conèixer en qui hem de confiar quan busquem informació en salut a la xarxa. La sessió va comptar amb l'assistència d'un centenar de persones, entre pacients, professionals mèdics, investigadors o societat general.

Una altra de les línies de treball de la Biblioteca Sant Joan de Déu ha estat la creació i el manteniment d'una secció dedicada al coronavirus SARS-COVID-19 dins de la biblioteca virtual.

El projecte #AyudaBiblioteca

Actualment el projecte compta amb la col·laboració activa de més de 90 professionals de biblioteques de Ciències de la Salut, que comparteixen diàriament contingut sobre el COVID-19 en les seves pàgines webs, xarxes socials o entre els seus professionals. Fins al moment s'han compartit més de 1.000 documents i el hashtag #AyudaBiblioteca amb més de 300 tuits.

Les biblioteques de ciències de la salut continuen evolucionant i desenvolupant noves solucions per enfrontar-se als desafiaments de la informació, en concret aquest projecte és un exemple de com estan responent i aprenent els professionals de les biblioteques de ciències de la salut a Espanya davant la pandèmia del COVID-19.

Més informació

COVID-19 por especialidades y temas.

Las bibliotecas de ciencias de salud en tiempos de coronavirus. Biblioteca Sant Joan de Déu.

Recursos sobre el Coronavirus COVID-19. Biblioteca Sant Joan de Déu.

Actualment el projecte compta amb la col·laboració activa de més de 90 professionals de biblioteques de Ciències de la Salut.

Vols compartir aquesta notícia?