COGNIVITRA: Entrenament cognitiu i físic per patologies neurodegeneratives des de casa

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu inicia el projecte COGNIVITRA, juntament amb l'Instituto Pedro Nunes, NeuroInova i el Centre National de Rééducation Fonctionnelle et de Réadaptation - Rehazenter.

Increment de les malalties neurodegeneratives

Durant els darrers anys s'ha produït un creixement arreu del món en la incidència de diferents malalties neurodegeneratives que porten al deteriorament cognitiu, com a conseqüència de l'augment de l'esperança de vida. Un clar exemple és la demència que actualment afecta més de 8 milions de persones a tot Europa. Aquest fet sumat a un increment en el nombre de pacients atesos pels sistemes sanitaris, pot crear un problema per a la sostenibilitat dels sistemes d'atenció mèdica.

Actualment la cura d'aquests pacients depèn en gran mesura dels mètodes tradicionals, on la presència d'un professional de la salut és imprescindible en tot moment. Això provoca que aquests pacients hagin de desplaçar-se sempre al centre de salut per rebre la teràpia. Situació que empitjora si tenim en compte que aquests pacients són de la tercera edat, molts amb problemes de mobilitat, llunyania dels centres mèdics, etc; cosa que pot provocar que molts abandonin la teràpia o presentin dificultats per seguir-la adequadament.

COGNIVITRA, un projecte que combina l'atenció mèdica i les noves tecnologies

Davant d'aquesta situació, un grup de professionals de 4 centres europeus s'han unit per desenvolupar el projecte COGNIVITRA, que implicarà als usuaris i usuàries en el disseny del producte i la seva validació.

COGNIVITRA desenvoluparà un producte  innovador i efectiu per a l'entrenament cognitiu i l'estimulació física per a persones en risc de desenvolupar malalties neurodegeneratives. L'eina farà ús de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) per integrar les accions terapèutiques formals i informals que han de rebre els pacients en dispositius i eines tecnològiques. Això permetrà realitzar als domicilis dels pacients els programes d'estimulació cognitiva i física que es duen a terme als centres hospitalaris o clínics, millorant l'adherència a les teràpies.

"Els processos neurodegeneratius, entre ells el deteriorament cognitiu, són un dels problemes de salut més prevalents i discapacitants del S. XXI, degut principalment a l'augment de la longevitat de la població. Malauradament, no disposem de tractaments farmacològics que permetin modificar el curs de la pèrdua de les funcions cognitives i evitar la progressió cap a una demència. Hi ha evidència científica que l'entrenament cognitiu i l'estimulació cognitiva poden ajudar a alentir aquesta progressió. Amb el projecte COGNIVITRA volem validar un programa d'estimulació cognitiva dissenyat per a aquelles persones amb risc de patir problemes cognitius, que sigui d'alta accessibilitat, que els permeti fer la teràpia de forma autònoma, en un entorn amigable i intuïtiu. En definitiva volem millorar la qualitat de vida de les persones que atenem.", comenta el Dr. Toni Callén, líder del projecte al Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

L'equip investigador espera que COGNIVITRA tingui un impacte positiu en l'atenció mèdica en proporcionar un nou model de servei, que permetrà reduir els costs associats a l'assistència mèdica per a persones amb risc de patir un deteriorament cognitiu, però al mateix temps mantenint la relació dels cuidadors amb els pacients.

Actualment, la versió del sistema COGNIVITRA MVP2 ha encetat la prova pilot amb professionals i experts, per tal d'optimitzar-la i posar-la a punt per a la segona fase del pilot, ja amb pacients, de cara a finals d'any. A més a més, el protocol del pilot s'està avaluant en els diferents comitès d'ètica dels països involucrats en el projecte. Això permetrà la participació de pacients amb total garantia de compliment de la legislació ètica i de protecció de dades requerida per a la implementació d'aquests sistemes innovadors de gran rellevància en l'assistència sanitària actual.

Esperem que COGNIVITRA tingui un impacte positiu en l'atenció mèdica en proporcionar un nou model de servei.

Vols compartir aquesta notícia?