Reprodueixen en ratolins diverses etapes del sarcoma d'Ewing

Investigadors de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu reprodueixen en ratolins diverses etapes del sarcoma d'Ewing per desvetllar la seva resistència a la medicació.

L’equip d’investigadors ha aconseguit reproduir en ratolins de laboratori un tumor pediàtric en les diferents etapes de la seva evolució, primerenca (en el moment de la diagnosi) i tardana (quan la malaltia reapareix), per tal d'analitzar com es produeixen les resistències a la medicació.

Es tracta del sarcoma d'Ewing, un tumor que es diagnostica cada any a uns 50 infants i adolescents a Espanya. Aquest tipus de tumor sol respondre bé a la quimioteràpia però un elevat percentatge de pacients recau temps després i els tumors tardans es mostren més resistents als tractaments.

Després d'anys d'investigació per aconseguir establir parelles d'avatars tumorals de diversos pacients en dues fases de la seva malaltia, els investigadors han utilitzat una tècnica anomenada microdiàlisi que permet recol·lectar mostres de l'interior dels tumors i analitzar in situ si els fàrmacs accedeixen dins de la cèl·lula cancerígena.

Aquest tipus d'estudi en mostres aparellades, que es fa per primera vegada al món, ha permès descobrir que en l'etapa primerenca de la malaltia el fàrmac aconsegueix accedir a l'interior de les cèl·lules cancerígenes i destruir-les, mentre que en l'etapa de recaiguda alguns d'aquests tumors generen un escut, la glicoproteïna P (relacionada amb la resistència als fàrmacs), que impermeabilitza a la cèl·lula. Els investigadors han observat que en alguns d'aquests tumors en recaiguda aquesta proteïna arriba a ser fins a 10.000 vegades més abundant que en el tumor primerenc. Els resultats d'aquest estudi han estat publicats en una de les revistes més importants en l'àmbit de la farmacologia, Journal of Controlled Release.

Aplicació clínica de l'estudi

El líder de la investigació, Ángel Montero Carcaboso, ressalta que aquests estudis poden traduir-se en un futur en una aplicació clínica.

"Hem trobat que la majoria dels tumors en recaiguda s'assemblen molt genèticament als tumors primerencs, però estan en certa manera aïllats de la quimioteràpia, perquè s'armen de bombes per a" treure "el fàrmac cap a fora de les cèl·lules tumorals. És per això que hem d'aplicar nous tractaments que millorin la penetració dels fàrmacs en els tumors", assenyala.

Una de les principals dificultats amb què s'han trobat els investigadors és la de generar els avatars dels tumors dels pacients.

"Aquest estudi ens ha costat anys perquè només un de cada tres tumors s'aconsegueix empeltar amb èxit en els ratolins. Haver obtingut models d'avatars aparellats d'un mateix pacient és un gran èxit, mai descrit abans en càncer pediàtric, i pot resultar molt útil en el futur per entendre com cada pacient evoluciona davant els tractaments, i per poder seleccionar tractaments personalitzats", explica Helena Castillo Écija, primera autora de l'estudi.

Els investigadors estan estudiant ara quines propietats dels tumors afavoreixen la penetració selectiva dels fàrmacs, per poder desenvolupar tractaments més actius i segurs.

Fonts d’informació

Castillo-Ecija H, Monterrubio C, Pascual-Pasto G, Gomez-Gonzalez S, Garcia-Dominguez DJ, Hontecillas-Prieto L, Resa-Pares C, Burgueño V, Paco S, Olaciregui NG, Vila-Ubach M, Restrepo-Perdomo C, Cuadrado-Vilanova M, Balaguer-Lluna L, Perez-Jaume S, Castañeda A, Santa-Maria V, Roldan M, Suñol M, de Alava E, Mora J, Lavarino C, Carcaboso AM. Treatment-driven selection of chemoresistant Ewing sarcoma tumors with limited drug distribution. J Control Release. 2020 Aug 10;324:440-449. doi: 10.1016/j.jconrel.2020.05.032. Epub 2020 Jun 1. PMID: 32497782.

Investigadors de Sant Joan de Déu reprodueixen en ratolins diverses etapes del càncer infantil per desvetllar la seva resistència a la medicació. Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

És la primera vegada al món que s'aconsegueixen parelles d'"avatars tumorals" en les etapes primerenca i avançada del tumor d'un mateix nen.

Vols compartir aquesta notícia?